Reilu peli datan jakamiseen

Euroopan unionin johdolla on määritelty käytännesääntöjä maataloutta koskevien tietojen jakamisesta. Näitä yleisiä periaatteita sovelletaan maatilalta alkavassa ja maataloustuotteiden kuluttamiseen päättyvässä elintarvikeketjussa. Käytännesääntöjen noudattaminen on vapaaehtoista, mutta kaikkien elintarvikeketjun osapuolten toivotaan noudattavan sovittuja periaatteita.

Toimintasäännöt maataloutta koskevien tietojen jakamisesta

Digitaalinen maatalous mahdollistaa tietojen keruun ja vaihtamisen ennennäkemättömällä tavalla. Jotta kaikki tähän liittyvät edut voidaan hyödyntää, eri sidosryhmien välisessä tietojen jakamisessa on noudatettava oikeudenmukaisia ja avoimia sääntöjä. Yhä lisääntyvä tietojenvaihto luo EU:n maatalous- ja elintarvikealalle suuria haasteita. Se herättää kysymyksiä yksityisyydestä, tietosuojasta, tekijänoikeuksista, tietoja koskevista oikeuksista (tai ”omistusoikeudesta”), luottamus- ja valtasuhteista, tietojen tallentamisesta, säilyttämisestä, käytettävyydestä ja turvallisuudesta.

Euroopan unioni on yhdessä alan organisaatioiden kanssa kirjoittanut käytännesäännöt, joissa tarkastellaan maataloutta koskevien tietojen jakamisen yleisiä periaatteita sovellettavaksi maatilalta alkavassa ja maataloustuotteiden kuluttamiseen päättyvässä elintarvikeketjussa. Toimintasäännöt allekirjoittaneet organisaatiot pyrkivät yhdessä selventämään sopimussuhteita ja opastamaan maataloutta koskevien tietojen käytössä.

Käytännesääntöjen noudattaminen on vapaaehtoista, mutta kaikkien elintarvikeketjun osapuolien toivotaan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä.

Käytännesäännöt suomeksi löytyvät oheisesta linkistä.