Kyberturvallisuuden kehittäminen

Maatiloilla ja puutarhoilla käsiteltävän tiedon määrä kasvaa nopeasti muun muassa tuotantoteknologian kehittymisen myötä. Tämä tuo uusia haasteita tilan toiminnan turvaamiselle.

Kyberturvallisuus

Alkutuotannon haasteet kasvavat kyberturvallisuuden ylläpitämisessä toimintaympäristön digitalisoitumisen myötä. On tärkeää ymmärtää millaisia kyberuhkia tilan toimintaan liittyy ja miten niihin voi tilalla varautua. Oheiseen infopakettiin on koottu tiivistetysti maatilan digitaalisen ympäristön turvaamisen asioita. Alkutuotannon toimijoille on koottu myös laajempi käsikirja: Kyberturvallisuus alkutuotannossa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan.

Kyberturvallisuuden taskutieto

Keskeisimmän tiedon löydät Kyberin taskutiedosta, mihin on kiteytetty jokaiselle hyödyllistä tietoa kybermaailmasta:

Kyberin taskutieto maatiloille

Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoama Kyberin taskutieto maatiloille kokoaa alkutuotannon haasteita ja hyviä toimintatapoja yhteen.

Alkutuotannon kyberuhat -raportti

Alkutuotannon laitteet noudattavat pääosin kyberturvallisuuden toimialasta riippumattomia perusperiaatteita. Alkutuotannon kyberuhat -julkaisussa todetaan, että toimintaympäristön erityispiirteitä ovat muun muassa laitekokonaisuuksien syntyminen ilman kokonaissuunnitelmaa, järjestelmällisen ylläpidon puute ja tyypilliseen tietotekniikkaan verrattuna pitkät käyttöiät. Vuonna 2017 julkaistussa raportissa on käsitelty laajasti maatilojen erilaisia digitaalisia järjestelmiä.