Datalähteitä

Maatalouteen liittyviä datalähteitä on paljon saatavilla. Osa datoista on täysin avointa ja osa taas viranomaisten lupien takana. Tähän on poimittu muutamia datalähteitä toimijoittain.

AgriHubille perustettu oma GitHub-tili

ESA:n Sentinel satelliitista on saatavilla valtavat datamäärät. Suomen yli lentää kaksi kertaa viikossa Sentinel-satelliitti, jonka avulla saadaan laskettua esim. monissa palveluissa esiteltyjä NDVI-karttoja.

Ruokavirasto hallinnoi mm. maatilojen lohkorekisteriä ja kasvulohkoja. Näitä datoja voi pyytää lupahakemuksella, mutta lohkorekisterin osalta ollaan menossa avoimempaan suuntaan.

Maanmittauslaitos tuottaa joka vuosi uusia ilmakuvia ja lidar-datoja eri puolilta Suomea. Näiden datojen avulla voidaan tehdä esimerkiksi korkeuskarttoja eri lohkoista tai tarkistella pellon historiaa monta vuosikymmentä taaksepäin.

Geologian tutkimuskeskus jakaa maaperään liittyvää dataa.  

Ilmatieteenlaitos julkaisee säätietoa avoimesti eri rajapintojen kautta. Erilaisia säähän liittyviä aineistoja on paljon saatavilla.

AgriHubille on perustettu GitHub-tili, johon on tarkoitus kerätä myös eri datalähteitä, niiden rajapintoja sekä koodausesimerkkejä näiden datojen hakemiseen. Jakamalla linkkejä eri datalähteisiin ja esimerkkejä niiden käyttämiseen helpotetaan yhteistyön kehittymistä eri toimijoiden välille.