DIH digitaalinen innovaatiokeskittymä

DIH eli digitaalinen innovaatiokeskittymä on eurooppalaisittain eri maissa varsin vakiintunut lyhenne ja myös Suomessa toimijat käyttävät sitä. Onkin aika tutustua tähän termiin ja herättää kiinnostusta DIH-toimijoihin ja palveluihin.

Mikä on DIH?

DIH – Mitä ja missä?

DIH maatalouden palveluksessa

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (DIH) tarjoavat palveluja yritysten liiketoiminnan digitalisoimiseksi yhden luukun periaatteella.
DIHien toiminnan painopisteenä on usein tietty digitalisaation sovellusala tai teknologia. Yksi sovellusaloista on maatalous ja erityisesti maatilayritykset.

DIH Suomessa

Suomessa toimii laajasti maataloutta kehittäviä DIHejä, ja myös erityisiin teknologioihin suuntautuneita DIHejä, jotka tarjoavat palveluja myös maatalouteen.

EDIH – Eurooppalainen digitaalinen innovaatiohubi

EDIHit toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. EDIHit tarjoavat erityisosaamistaan Euroopan laajuisesti.

DIH verkottaa yli rajojen

Kansainvälinen DIH-verkosto

Alueelliset DIHit ja EDIHit muodostavat yhdessä verkoston, jonka avulla tieto liikkuu alueelta ja maasta toiseen. Verkosossa innovaatiot ja osaaminen leviävät tehokkaasti eri puolille Eurooppaa kirittäen digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa.

SmartAgriHubs ja Innovation Portal maataloudelle

Eurooppalainen projekti SmartAgriHubs kiihdyttää maatalous- ja elintarvikesektorin digitaalista muutosta rakentamalla DIHien verkoston nopeuttamaan digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa maataloussektorilla. Innovaation Portal tukee verkostoitumista ja tiedon jakamista käytännössä.

DIHNET.EU – kaikki toimialat

DIHNET.EU rakentaa pysyvää eurooppalaista, kaikkien toimialojen yhteistä DIHIen verkostojen verkostoa digisiirtymän tukemiseksi. Painopiste on alueellisissa DIHeissä.

Ajankohtaisia DIH-kuulumisia

Kaikki ajankohtaiset ›

Asiantuntijoita DIH-kysymyksissä