Osaaminen ajantasalle

Yrittäjälle on tärkeää tunnistaa, millaista osaamista vahvistamalla on mahdollista edistää yritystoimintaa ja tukea omaa hyvinvointiaan. Oman osaamisen kehittäminen lisää työn hallintaa sekä luottamusta ammattitaitoon. Osaamisen johtaminen on tärkeä osa yrityksen henkilöstöjohtamista, josta lisätietoa Henkilöstöjohtamisen -osiossa.

Henkilöstöjohtaminen

Työelämän ja työympäristön jatkuvat muutokset vaativat tekijältään uusiutumista ja sopeutumista. Oman osaamisen ja kehittämistarpeiden tunnistaminen toimivat pontimena uuden oppimiselle. Halu osaamisen kehittämiseen kumpuaa yleensä yrityksen toiminnan tavoitteista. Päämääränä on vahvistaa tulevaisuudessa tärkeäksi nähdyt osaamisalueet vastaamaan uudistuvan työelämän tarpeisiin. Yrittäjän on hyvä huolehtia sekä omasta että työntekijöiden osaamisesta kouluttautumalla säännöllisesti, sillä osaavat ihmiset ovat menestyvän yrityksen tukijalka.

Ammatillinen osaaminen on myös yhteydessä työhyvinvointiin. Kun osaaminen on ajantasaista, pystyvyyden ja osaamisen tunne tukee työssä jaksamista. Omaa osaamistaan onkin olennaista kehittää läpi työuran ja elämän eri vaiheissa. Oppia voi monella tavalla kuten koulutuksiin tai messuille osallistumalla, mentoroinnin kautta, perehdytyksen avulla tai hankkeisiin osallistumalla. Tärkeää on löytää itselleen innostavin ja motivoivin keino kehittää omaa osaamistaan.

Lisätietoa osaamisen kehittämiseen liittyvistä monipuolisista koulutusvaihtoehdoista löytyy AgriHubin Koulutus -osiosta ja hankkeista Maaseutuverkoston Hankerekisteristä.

Ajankohtaista yrittäjän osaamisen vahvistamisesta

Kaikki ajankohtaiset ›