Kannattavuus

Kannattavuus on edellytys yrityksen toiminnan jatkuvuudelle ja sen kehittämismahdollisuuksille. Maatalous ja puutarhatalous ovat aloja, joilla kannattavuuskehitys on ollut laskusuuntaista. Alan yritysten toimintaedellytykset eivät ole täysin yrittäjien hallinnassa, sillä myös ulkopuoliset tekijät vaikuttavat maatilojen ja puutarhojen toimintaan.

Kannattavuus nousuun

Kannattavuuden seuranta

Kannattavuuskirjanpidossa seurataan ja myös ennustetaan suomalaisen maa- ja puutarhatalouden kannattavuus- ja talouskehitystä. Aineisto on pohjana useissa Taloustohtori -verkkosivuston palveluissa, joista kaikki maatalousyrittäjät pystyvät mm. tarkastelemaan ja analysoimaan oman tuotantosuuntansa talouskehitystä. Kirjanpitotilat saavat yrityskohtaisen tilinpäätösraportin, ennusteet sekä vertailuraportin. Taloustohtorista kirjanpitotilat saavat myös yrityksensä kasvihuonekaasu- ja hiilitasetulokset sekä jatkossa myös PeltoOptimista lohkojensa laatuluokittelutulokset.

Kiinnostaako kannattavuuskirjanpito?

Jos olet kiinnostunut saamaan itsellesi kaikki nämä ilmaiset palvelut, niin liity kannattavuuskirjanpitoon. Ole yhteydessä oman alueesi ProAgria-keskukseen, ne ovat Luonnonvarakeskuksen (Luken) kumppaneita tässä ja auttavat tarvittaessa tulosten analysoinnissa.

Karhisen raportti kiinnitti katseet kannattavuuteen

'Uusi Alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino.' -raportti (2019) perustuu laajaan selvitykseen suomalaisen maatalouden rakenteellisista ongelmista. Maatalouden yrittäjätulo on ollut laskusuuntainen yli 10 vuotta ja alkutuotannon yritysten kannattavuuskehitys on samansuuntainen. Tilannekuvaa ja korjausehdotuksia on luettavissa selvitysmies Reijo Karhisen raportista.

Toimia kannattavuuden parantamiseksi

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatio on tietyn maataloustuotteen tuottajien omasta aloitteestaan perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio toteuttaa jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita. Tavoitteena voi olla auttaa jäseniä tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla. Ruokavirasto neuvoo lisää tuottajaorganisaation perustamisesta.

Yhteinen ruokapöytä

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin työskentelyn tavoitteena on nostaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta ja kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä edistää koko ketjun yhteistä etua.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on työskennellä elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Valtuutetun toimisto on sijoitettu Ruokaviraston yhteyteen.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Maatalouden kannattavuuden tilastoja Euroopasta

Agri-food data portal

Tältä sivustolta pääset tutustumaan eurooppalaisen maatalouden tilastoihin, markkina-dataa, CAP -indikaattorit, maatilojen kannattavuustietoa ja muun muassa maakohtaista tietoa on koottuna yhteen paikkaan. Sivusto on englanniksi.

FADN-tietokanta

FADN-tietokanta tuottaa vertailukelpoisesssa muossa tietoa eurooppalaisen maatalouden taloudellisesta tilanteesta. Tilastotietokanta on eglanninkielinen.

FADN-analyysit

FADN-analyysit -tietokanta tuottaa koottuja taulukoita ja mahdollistaa maakohtaiset vertailut. Sisältö on englanniksi.

Ajankohtaista kannattavuudesta

Kaikki ajankohtaiset ›