Kannattavuus

Kannattavuus on edellytys yrityksen toiminnan jatkuvuudelle ja kehittämiselle. Maa- ja puutarhatalous ovat aloja, joilla kannattavuuskehitys on ollut laskusuuntaista. Alan yritysten toimintaedellytykset eivät ole täysin yrittäjien hallinnassa, sillä myös ulkopuoliset tekijät vaikuttavat maatilojen ja puutarhojen toimintaan.

Kannattavuus nousuun

Kannattavuuden seuranta

Kannattavuuskirjanpidossa seurataan ja myös ennustetaan suomalaisen maa- ja puutarhatalouden kannattavuus- ja talouskehitystä. Aineisto on pohjana useissa Taloustohtori -verkkosivuston palveluissa, joista kaikki maatalousyrittäjät pystyvät mm. tarkastelemaan ja analysoimaan oman tuotantosuuntansa talouskehitystä. Kirjanpitotilat saavat yrityskohtaisen tilinpäätösraportin, ennusteet sekä vertailuraportin. Taloustohtorista kirjanpitotilat saavat myös yrityksensä kasvihuonekaasu- ja hiilitasetulokset sekä jatkossa myös PeltoOptimista lohkojensa laatuluokittelutulokset.

Kiinnostaako kannattavuuskirjanpito?

Jos olet kiinnostunut saamaan itsellesi kaikki nämä ilmaiset palvelut, niin liity kannattavuuskirjanpitoon. Ole yhteydessä oman alueesi ProAgria-keskukseen, ne ovat Luonnonvarakeskuksen kumppaneita tässä ja auttavat tarvittaessa tulosten analysoinnissa.

Karhisen raportti kiinnitti katseet kannattavuuteen

’Uusi Alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino.’ -raportti (2019) perustuu laajaan selvitykseen suomalaisen maatalouden rakenteellisista ongelmista. Maatalouden yrittäjätulo on ollut laskusuuntainen yli 10 vuotta ja alkutuotannon yritysten kannattavuuskehitys on samansuuntainen. Tilannekuvaa ja korjausehdotuksia on luettavissa selvitysmies Reijo Karhisen raportista.

Toimia kannattavuuden parantamiseksi

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatio on tietyn maataloustuotteen tuottajien omasta aloitteestaan perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio toteuttaa jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita. Tavoitteena voi olla auttaa jäseniä tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla. Ruokavirasto neuvoo lisää tuottajaorganisaation perustamisesta.

Toimintamalli viljan tuottajaorganisaatioille

TUOTTO-hanke kartoittaa yhteistyöhalukkaat viljelijät ja perustaa tuottajaorganisaatioita. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja tuottajaorganisaatioiden perustamista ensisijaisesti peltokasvisektorilla. Lisäksi se kehittää tuottajayhteistyötä ja verkostoitumista valtakunnallisesti.

Videoita viljamarkkinoista

Tuoreessa YouTube-videosarjassa arvokasta tietoa viljamarkkinoista, kustannuksista, riskien hallinnasta sekä viljan viennistä ja kuljetuksista. Luennoitsijoina Max Schulman, Timo Jaakkola ja Taneli Rytsä.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutettu työskentelee elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Valtuutetun toimisto on sijoitettu Ruokaviraston yhteyteen.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Maatalouden kannattavuuden tilastoja Euroopasta

Agri-food data portal

Tältä sivustolta pääset tutustumaan eurooppalaisen maatalouden tilastoihin. Markkinadataa, CAP -indikaattorit, maatilojen kannattavuustietoa ja maakohtaista tietoa on koottuna yhteen paikkaan. Sivusto on englanniksi.

FADN-tietokanta

FADN-tietokanta tuottaa vertailukelpoisessa muodossa tietoa eurooppalaisen maatalouden taloudellisesta tilanteesta. Tilastotietokanta on englanniksi.

FADN-analyysit

FADN-analyysit -tietokanta tuottaa koottuja taulukoita ja mahdollistaa maakohtaiset vertailut. Sisältö on englanniksi.

Ajankohtaista kannattavuudesta

Kaikki ajankohtaiset ›