Kestävyys

Kestävyydellä on sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen ulottuvuus, täällä keskitymme maa- ja puutarhatalouteen liittyvään ekologiseen kestävyyteen. Tärkeää on huomioida ulottuvuuksien keskinäisriippuvuus. Sillä tarkoitetaan sitä, että sosiaaliseen perustaan, talouden toimintaan ja ympäristön kuormitukseen liittyvät asiat ovat monin eri tavoin kytköksissä toisiinsa.

Vähennä maatilasi ammoniakkipäästöjä

Oppaasta saat vinkkejä ja tietoa taloudellisista kannustimista tilan ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi. Ammoniakkia vapautuu pääasiassa tuotantoeläinten lannasta ja tehokkaimmin päästöjä vähennetään lannan varastoinnissa ja levityksessä. Lisäksi päästöihin voi vaikuttaa eläinten ruokintaa säätämällä.

Viljelijäopas

Uudistavan viljelyn e-opisto

Uudistavan viljelyn e-opistossa voit opiskella ilmaiseksi uudistavan viljelyn periaatteita ja menetelmiä. Viljelijöille se antaa heti käyttöön sovellettavaa tietoa. Tavallisille suomalaisille se tarjoaa tiiviin informaatiopaketin, jonka perusteella ymmärtää, miten ruokaa voidaan tuottaa yhä kestävämmin.

Uudistavan viljelyn e-opisto

Ilmasto ja maaperä

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Ilmasto muuttuu. Se tuo meille sekä uusia mahdollisuuksia että uhkakuvia. Oletko löytänyt jo tiesi www.ilmastoviisas.fi -sivuille? Sieltä löydät koottua tutkimustietoa, tietopaketteja, videoita ja podcasteja siitä, miten maataloudessa voidaan varautua ilmastonmuutokseen.

Tule Ympäristökioskille!

Ympäristökioski sisältää laajan maatalouden ympäristötoimenpiteiden tietopankin sekä sovelluksen jotka molemmat toimivat myös mobiililaitteilla. Sovellus ohjaa ja tukee viljelijöitä lohkokohtaisten ympäristötoimenpiteiden suunnittelussa.

Carbon Action hiilitilat

Carbon Action-verkosto auttaa löytämään hiiltä maahan varastoivia viljelytoimia. Carbon Actioniin kuuluu yli sata hiilitilaa.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa?

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arviointiraportin sisältöä on koottu yhteen Luonnonvarakeskuksen koostesivulle, jossä käsitellään myös maatalouteen ja puutarhatalouteen kohdistuvia vaikutuksia sekä niihin sopeutumista.

Luken IPCC -kooste

Nappaa hiilestä kiinni!

Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuus

Maankäyttösektorin ilmastotoimien (Hiilestä kiinni -kokonaisuus) toteuttamiseksi on avattu ja tullaan avaamaan eri rahoitushakuja vuosien 2020-2023 aikana. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuksia rahoitetaan kolmen eri hakukokonaisuuden kautta.

Ilmastokestävä maatalous

Maatalous on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Vaikka maatalous onkin päästölähde, kokonaisuudessaan maankäyttösektori on merkittävä hiilinielu eli se sitoo merkittävän määrän hiilidioksidia takaisin maaperään. Maatalouden ilmastokestävyyttä vahvistetaan edistämällä hiiltä sitovia ja varastoivia viljelytapoja ja tekniikoita sekä kehittämällä kuluttajia kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Hiilestä kiinni -kokonaisuuteen kuuluu tutkimus- ja innovaatiohankkeita, maankäyttösektorin nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoittavia hankkeita sekä kehittämishankkeita.

Ilmastokestävällä ruoantuotannolla on monia hyötyjä. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen lisäksi maan kasvukuntoa parantavat viljelymenetelmät ja viljelykasvien monipuolistaminen vahvistavat huoltovarmuutta, tilan taloutta sekä luonnon monimuotoisuutta. Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön Youtube -kanava.

Biocode – Hallitse viljelytoiminnan hiilijalanjälkeä

Ryhdy ilmastoviisaaksi tuottajaksi ja ota maksuton verkkopalvelu käyttöön. Palvelu maataloustoiminnan elinkaariarvioiden toteuttamiseen ja ilmastovaikutusten hallintaan auttaa sinua löytämään vaikutusmahdollisuuksia ja osoittamaan asiakkaillesi tekemääsi ilmastotyötä.

Biocode

Kasvihuonetuotannon hiilijalanjälkilaskuri

Laskurin käyttöönoton myötä yrittäjät siirtyivät yhä enemmän uusiutuvan energian käyttöön, ja suomalaisen kasvihuonetuotannon ilmastovaikutus peräti puolittui.

Hiilijalanjälkilaskuri

Ajankohtaista ekologisesta kestävyydestä

Kaikki ajankohtaiset ›