Kestävyys

Kestävyydellä on sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen ulottuvuus, täällä keskitymme maa- ja puutarhatalouteen liittyvään ekologiseen kestävyyteen. Tärkeää on huomioida ulottuvuuksien keskinäisriippuvuus. Sillä tarkoitetaan sitä, että sosiaaliseen perustaan, talouden toimintaan ja ympäristön kuormitukseen liittyvät asiat ovat monin eri tavoin kytköksissä toisiinsa.

Ilmasto ja maaperä

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Ilmasto muuttuu. Se tuo meille sekä uusia mahdollisuuksia, että uhkakuvia. Oletko löytänyt jo tiesi www.ilmastoviisas.fi -sivuille? Sieltä löydät koottua tutkimustietoa, tietopaketteja, videoita ja podcasteja siitä, miten maataloudessa voidaan varautua ilmastonmuutokseen.

Maatalouden ympäristötyö

Maatalous vaikuttaa ympäristön tilaan ja ekosysteemien toimintaan paikallisesti ja laaja-alaisesti. Maankäyttömuodot, tilojen tuotantosuunta, erilaiset tuotantotavat, laiduntaminen, metsien hoitomenetelmät, peltojen viljelymenetelmät ja viljelymaan laatu vaikuttavat ympäristön tilaan.

Carbon Action hiilitilat

Carbon Action-verkoston tavoitteena on auttaa löytämään hiiltä maahan varastoivia viljelytoimia. Carbon Actioniin kuuluu yli sata hiilitilaa.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa?

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arviointiraportin sisältöä on koottu yhteen Luonnonvarakeskuksen koostesivulle, jossä käsitellään myös maatalouteen ja puutarhatalouteen kohdistuvia vaikutuksia sekä niihin sopeutumista.

Luken IPCC -kooste

Nappaa hiilestä kiinni!

Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuus

Maankäyttösektorin ilmastotoimien (Hiilestä kiinni -kokonaisuus) toteuttamiseksi on avattu ja tullaan avaamaan eri rahoitushakuja vuosien 2020-2023 aikana. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuksia rahoitetaan kolmen eri hakukokonaisuuden kautta.

Ilmastokestävä maatalous

Maatalous on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Vaikka maatalous onkin päästölähde, kokonaisuudessaan maankäyttösektori on merkittävä hiilinielu eli se sitoo merkittävän määrän hiilidioksidia takaisin maaperään. Maatalouden ilmastokestävyyttä vahvistetaan edistämällä hiiltä sitovia ja varastoivia viljelytapoja ja tekniikoita sekä kehittämällä kuluttajia kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Hiilestä kiinni -kokonaisuuteen kuuluu tutkimus- ja innovaatiohankkeita, maankäyttösektorin nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoittavia hankkeita sekä kehittämishankkeita. Kehittämishankkeilla vauhditetaan maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä, hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Maatalous ja vesistöt

Vesiensuojelun tehostamisohjelmalla vähennetään maatalouden ravinnepäästöjä vesistöön uusilla innovatiivisilla keinoilla. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus jakaa vuosittain avustuksia maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan.

Veden vuoro

Ajankohtaista ekologisesta kestävyydestä

Kaikki ajankohtaiset ›