Kustannusten hallinta ja hankinnat

Tuotantopanosten hinnat, kuten myös tuottajahinnat, määräytyvät markkinoilla. On kuitenkin mahdollista ajoittaa hankintoja, jaksottaa niitä tai tehdä yhteishankintoja kustannustason painamiseksi alemmas. Aktiivinen kilpailuttaminen ja tarjouspyynnöt useille tahoille ovat nekin keinoja pyrkiä hallitsemaan kustannustasoa.

Työtehoseura on koonnut Tilayhteistyö-sivulleen keinoja ja tapoja tilojen väliseen yhteistyöhön. Yhteistyö on usein tiloille merkittävä tapa pyrkiä tuotantokustannusten ja erityisesti kiinteiden kustannusten hallintaan.

Tilayhteistyö-teemasivuston loi hanke, jossa koottiin käytännön esimerkkejä lypsykarjatilojen välisestä yhteistyöstä. Lue niistä lisää täältä.