Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt hyötykäyttöön arjessa

Hyvälaatuisilla opinnäytetöillä on arvoa myös käytännön toimijoiden keskuudessa. Töiden laatua ja kiinnostavuutta arvioi ohjaava opettaja, joka tuntee työn ja sen tekijän. Kun valmistuu opinnäytetyö, jonka opettaja näkee ja kokee olevan kiinnostava lisä AgriHubin sisältöihin, siitä voidaan tehdä uutinen AgriHubin sivuille.

Mistä on kyse?

Theseus.fi on laaja tietovaranto ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin. AgriHubin tehtävänä on puolestaan koota uusinta tietoa yhteen ja tässä Theseus on yksi olemassa oleva ja jatkuvasti kasvava tietovaranto.

Hyvälaatuisilla opinnäytetöillä on arvoa myös käytännön toimijoiden keskuudessa. Töiden laatua ja kiinnostavuutta arvioi ohjaava opettaja, joka tuntee työn ja sen tekijän. Kun valmistuu opinnäytetyö, jonka opettaja näkee ja kokee olevan kiinnostava lisä AgriHubin sisältöihin, siitä voidaan tehdä uutinen AgriHubin sivuille. Opinnäytetyön aiheen on hyvä käsitellä AgriHubin aiheita kuten maa- ja puutarhatalouden kannattavuutta, liikkeenjohtoa, älymaataloutta ja datan käyttöä. Myös itsensä johtamiseen ja kestävyyteen liittyvät tutkimustulokset ovat tervetulleita.

Miten toimintaan?

Opinnäytteitä ohjaava opettaja laittaa vinkin ja linkin osoitteeseen agrihubi@luke.fi, jotta opinnäytteestä voidaan tehdä uutinen AgriHubin verkostoalustalle. Uutiseen liitetään linkki Theseuksen pysyvään osoitteeseen.

Uutisen sisältönä voidaan käyttää joko opinnäytteen tiivistelmää tai kypsyyskokeena kirjoitettua mediatiedotetta, jossa ko. opinnäytteen sisältö tiivistetään.

Kuka tekee?

Ohjaava opettaja vinkkaa työstä AgriHubille.

Opiskelija tekee tiivistelmän tai lehdistötiedotteen, joka toimii uutisena. Riippuen ammattikorkeakoulusta, opiskelija lähettää itse tiedon työstään AgriHubille osana muuta mediatiedotusta. 

AgriHubi vie sitten tiedon opinnäytteestä uutisvirtaan.

Tiedot opinnäytteistä lähetetään sähköpostilla

agrihubi@luke.fi