Laskurit

Maatalouteen ja puutarhatalouteen on tehty runsaasti erilaisia laskureita. Niiden avulla voit laskea mm. tuotantokustannuksia ja suunnitella investointeja. Kunkin laskurin alta löydät linkin laskurin alkuperäiseen toteuttajaan ja sijaintiin.

Vapaasti saatavilla olevia laskureita

VYR Tuotantokustannuslaskuri

Vilja-alan yhteistyöryhmä on julkaissut vapaasti käytettävän kustannuslaskurin, jonka avulla voidaan hahmottaa tilan muuttuvia kustannuksia. Laskurin kautta pystyy myös vertailemaan omia lukujaan ProAgrian lohkotietopankin kannattavuudelta parhaimpaan neljännekseen. Viljelykasvien tuotantokustannusten laskenta tuottaa tietoa siihen, mitkä ovat viljelyn kokonaiskustannukset omalla tilalla tuotettua satokiloa tai -tonnia kohden. Laskennassa huomioidaan niin muuttuvat kustannukset (kylvösiemen, lannoitukset, kasvinsuojelu, polttoaineet), työkustannukset kuin kiinteät kustannukset (koneet, rakennukset, pelto). Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

MARISKI -navettainvestointilaskuri

MARISKI-laskuri on työkalu lypsykarjatilan tuotantorakennusinvestoinnin kannattavuuslaskentaan. Laskurissa kannattavuutta mitataan nykyarvomenetelmällä, jossa investoinnin vuotuiset tuotot muutetaan diskonttaamalla investointiajankohdan rahamääriksi eli nykyarvoiksi. Jos nykyarvojen summa on suurempi kuin investoinnin kustannus, investointi on kannattava. Laskuri ottaa huomioon tuottoihin sisältyvän vaihteluriskin ja antaa siksi yksittäisten kynnysarvojen sijaan vastaukseksi investoinnin kannattavuuden todennäköisyyden. Lähde: Luonnonvarakeskus

Vinkkaa meille laskurista! Jos sinulla on nettisivuilla saatavilla ja vapaasti käytettävissä oleva laskuri, voit vinkata siitä meille osoitteeseen agrihubi@luke.fi.