Blogi
24.07.2023

Agrologiopiskelijoiden ottaminen työharjoitteluun

Harjoittelut ovat opiskelijoille tärkeitä paikkoja lisätä omaa osaamistaan ja harjoitella opittuja asioita käytännössä. Harjoittelupaikkoja saattaa olla niukasti tarjolla ja yrittäjien tietoisuus harjoitteluiden sisällöistä ja niihin liittyvistä kokemuksista saattavat olla heikkoja.

Kansainvälisten agrologiopiskelijoiden lukumäärä on kasvanut viime vuosina huimasti ja todennäköisesti se tulee kasvamaan tulevaisuudessakin. Englanninkielisten opiskelijoiden tavoitteet ovat harjoitteluiden osalta samat kuin suomenkielisilläkin opiskelijoilla.

Työharjoitteluiden tavoitteet

Agrologiopintoihin kuuluu kaksi työharjoittelujaksoa, maatila- ja asiantuntijaharjoittelut, joiden tavoitteina on edistää omaa ammatillista kehitystään keräten tietoa sekä soveltaen, että syventäen aiemmin opittua. Maatilaharjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija alkutuotannon ja maatalouden perusasioihin. Asiantuntijaharjoitteluissa halutaan syventää osaamista esimerkiksi tuotannon, yrittäjyyden, koulutuksen tai elintarviketeollisuuden erilaisiin tehtäviin.

Haastatteluun osallistujat

Haastatteluun osallistui kaksi erilaista maatilayrittäjää, joilla on ollut suomalaisia sekä kansainvälisiä opiskelijoita työharjoitteluissa. Molemmat ovat pieniä tiloja, joista toinen on Rantakorven luomukotieläintila Niemisjärvellä Keski-Suomessa. Kemijoen varrelta Tervolasta löytyi toinen haastateltava tila Tölli, josta löytyy 61 naudan parsinavetta.

Agrologiopiskelijoita navetassa
Opiskelijoita Mustialan opetusnavetalla. Kuvaaja: Jakke Nikkarinen

Suomen luonto on eksoottista kansainväliselle opiskelijalle

Kansainvälisen opiskelijan harjoitteluun ottaminen tarjoaa paljon positiivisia asioita, kuten kielitaidon karttumista, kulttuurin vaihtoa sekä oman työn ja Suomen luonnon arvostamisen kasvua. Molemmat yrittäjät jakoivat samanlaisia kokemuksia tästä.

Töllin tilalla oltiin sitä mieltä, että opiskelijan motivaatio ja halu oppimiseen ratkaisee muun muassa sen, kuinka paljon hän saa irti harjoittelun aikana. Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen tilan töihin luo uusia motivaation lähteitä ja katsontoja, etenkin, jos opiskelija ymmärtää myös kyseenalaistaa esimerkiksi työtapoja ja toimintamalleja. Tämä tekee opettamisesta ja oppimisesta antoisaa molemmille.

Rantakorven tilalta nostetiin esiin kulttuurin vaihto ja harjoittelujen värikkyys. Harjoittelun aikana voi myös oppia huomaamaan itsekin arvostansa Suomen luontoa enemmän, kun näkee, miten eksoottista se voi olla toisille. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden tuomassa kulttuurin vaihdossa saattaa päästä herkuttelemaan toisen maan leivonnaisilla ja ruokakulttuurilla eikä elinikäisten ystävien saaminenkaan ole poissuljettua.

”Hyvin pärjäsimme, kun turvauduimme välillä kääntäjään”

Kielimuuri voi olla joissakin tilanteissa haaste, niin opiskelijalle kuin yrittäjällekin. Kun oma kielitaito ei aina riitä, voi silloin turvautua netistä löytyviin kääntäjiin. Ne ovat helposti saatavilla, kun kommunikaatiossa tulee haasteita. Vastaavasti myös opiskelijan englannin kielen taito ei aina ole riittävä. Oletus saattaa olla se, että kansainvälisen opiskelijan kielitaito on hyvä, mutta todellisuudessa englanti on harvoin heidänkään äidinkielensä.

Harjoittelijoiden ottaminen kannattaa

Molemmat yrittäjät olivat sitä mieltä, että opiskelijoiden ottaminen harjoitteluun avaa silmiä omalle työlleen enemmän. Opiskelijan kansallisuudella ei ole väliä motivaation, oppimisen halun tai muunkaan suhteen, vaan asenne ratkaisee.

Oppilaitokset tukevat tiiviisti opiskelijoiden ja yrittäjien yhdistämistä, ja uusia yrityksiä ja yrittäjiä etsitään jatkuvasti. Jos kiinnostuit harjoittelupaikan tarjoamisen mahdollisuuksista, voit olla yhteydessä suoraan lähimpään oppilaitokseesi!

 

Kirjoittaja: Oona Helander, markkinointiharjoittelija, Hämeen ammattikorkeakoulu

Liittyvät aiheet

Koulutus
Maatalous
Nuoret
Osaaminen