Blogilinkki
11.03.2024

Digivalmiuksia yrittäjän arkeen

Digivalmiuksien kehittämistä ja ymmärryksen lisäämistä digitalisaation soveltamisesta tarvitaan edelleen erityisesti pienissä yrityksissä. Tekoäly on ilmaantunut vauhdilla keskuuteemme ja sen hyödyntäminen vaatii uudenlaista osaamista. Digitalisaatiokehityksen keskiössä oleva alustatalous haastaa perinteisillä toimialoilla toimivia yrityksiä ja muuttaa liiketoimintaympäristöä. Kaiken kukkuraksi digitaalisessa ympäristössä toimiminen edellyttää myös yhä enemmän osaamista kyber- ja tietoturvallisuusasioiden hallinnassa. Jokaisessa yrityksessä, pienemmässäkin olisi hyvä miettiä, että millaisia mahdollisuuksia tekoäly ja alustatalous tuovat omalle liiketoiminnalle. Lisäksi on hyvä varmistaa, että yrityksen arjessa toimitaan tietoturvallisesti.


Liittyvät aiheet

Digitalisaatio