Blogi
21.09.2023

Egentliga Finlands landsbygdsansikte i september: Leader Varsin Hyväs verksamhetsledare Pia Poikonen

Egentliga Finlands landsbygdsnätverk har beslutat att en gång i månaden presentera en av sina medlemmar i det gemensamma landsbygds-nyhetsbrevet och på landsbygdsnätverkets blogg.

Hälsningar från Leader-gruppen! Jag är verksamhetsledare för Leader Varsin Hyvä i Åboregionen och ansvarar bland annat för företagsstöd som ingår i EU:s landsbygdsfinansiering. Jag har arbetat med olika uppgifter med anknytning till EU-finansiering under ett kvarts sekel och har också arbetserfarenhet från den privata sektorn och universitetsvärlden.  

Min arbetsbeskrivning är omfattande och mångsidig med allt från uppgifter inom arbetsgruppen för hållbar utveckling vid Egentliga Finlands organisationssektion till CAP-nätverkets uppgifter inom EU:s landsbygdsfinansiering. Det bästa med mitt arbete är att lära mig nya saker och att tillämpa dem i praktiken genom projekt- och företagsverksamhet. Kundrådgivning, sparring av projekt och i synnerhet att hitta lösningar på olika utmaningar gör arbetet meningsfullt, vilket också omfattar uppgifter inom förvaltning, lagstiftning och EU-finansiering. 

Jag upplever särskilt miljö- och klimatfrågor som viktiga även på lokal nivå. För detta ändamål har vi startat Ekosparraamo som stöd för utvärdering och utveckling av hållbar utveckling i föreningar och projekt. Varsin Hyväs lokala utvecklingsstrategi ”Smart livlig, drivande, omtänksam och grön Åboregion” syftar också till att öka delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten. 

Under EU:s innevarande finansieringsperiod 2023–2027 önskar jag nya initiativ från både projektsidan och företagarna. Leaders nya former av företagsstöd – försök med företagsverksamhet, startstöd för nya företag, stöd för deltidsföretagande och utvecklingsstöd för företag – sänker tröskeln för företagande och skapar nya arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar attraktiviteten och livskraften. 

En helt ny samarbetsform är konceptet smarta byar, som uppmuntrar samhällen på landsbygden att främja sina egna lokala initiativ för att hitta praktiska lösningar på utmaningar och hitta nya möjligheter att utnyttja digitaliseringen. Hållbar utveckling, särskilt lösningar för klimat och miljö, och ett innovativt tillvägagångssätt är nära förknippat med strategier och projekt för smarta byar. 

Varsin Hyvä har också satsat på verksamheten UngdomsLeader. Vi har en aktiv ungdomsarbetsgrupp som behandlar små stödansökningar för projekt och företag för unga i vår region. Ungdomsarbetsgruppens medlemmar har en utkiksplats över projektverksamheten både på studieresor i Finland och utomlands. Vårt mål är att öka de ungas möjligheter att påverka och att öka samarbetet både regionalt och nationellt. Varsin Hyväs nya projekt ”Nuorten näköinen Turun seutu” (Åboregionen enligt unga) driver detta mål framåt på ett konkret sätt. 

Jag bor i ett egnahemshus på landsbygden i Rusko kommun, där naturen och närservicen är nära till hands. Det är sådant som jag hoppas att alla kommer att ha tillgång till även i framtiden. Jag älskar djur, jag är betjänt till tre katter och kommenderar en hund på deltid. Jag har avsiktligt bevarat min gård som en naturenlig skogsträdgård där många olika organismer och växter trivs. 

På fritiden brukar jag bland annat läsa och studera. Jag sysslar med yoga och prövar på olika motionsformer. Balansen mellan kropp och själ hjälper mig att orka både i arbetet och på fritiden, trots den dystra världssituationen och hotbilderna om klimatförändringen. Låt oss dock hålla sinnet öppet och positivt, njuta av lugnet och den rena naturen på landsbygden, ta hand om varandra och vara aktiva i utvecklingen av landsbygden! 

  

Pia Poikonen, verksamhetsledare 

pia.poikonen@varsinhyva.fi 

www.varsinhyva.fi

 


Liittyvät aiheet

Leader