Blogi
07.07.2023

En livskraftig bild av landsbygden uppstår i samarbete

Hälsningar från Österbottens koordinator för landsbygds-kommunikation

Landsbygden intresserar finländarna mer än någonsin. Närmare en miljon finländare överväger på allvar att flytta till landet, framgår av en enkät som Finlands Byar rf, MTK och Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra. Samtidigt funderar politiker på lösningar för urbaniseringen och i massmedia får vi ta del av berättelser om byar som töms på invånare och byskolor som lämnats åt sitt öde. Ibland är motsättningen mellan landsbygden och städerna verkligt hård.

Vilka slutsatser kan man dra av det? För det första, just nu har landsbygden alla tiders momentum. För det andra, även om landsbygden tydligt och klart intresserar finländarna, måste det ännu jobbas en del med bilden av landsbygden.

I slutändan är det inte särskilt komplicerat att kommunicera om landsbygden. Människors basbehov, bl.a. behov av jobb, välmående och gemenskap, är likadana på landsbygden och i städerna. Det måste bara ses till att dessa behov också tillgodoses i de små byarna på vårt område, allt från de traditionella jordbrukssocknarna i Mellersta Österbotten till de idylliska skärgårdsbyarna i Österbotten.

En livskraftig landsbygd är en gemensam sak. Aktiv livsmedelsproduktion sörjer för oss alla. Bekämpningen av klimatförändringen kräver att ny slags industri kan uppstå där det finns plats. I små och flexibla samhällen tar människorna hand om varandra även i kristider. Landsbygden är på samma gång både Finlands ryggstöd och stenfot och i dessa strukturer har landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten en väsentlig roll.

Enligt planen som godkändes förra året, för finansieringsperioden för EU:s landsbygdspolitik med sig 10,28 miljarder euro för utveckling av landsbygden, främjande av företagande och livsmedelsproduktionen i Finland under åren 2023–2027. Min uppgift som koordinator för landsbygdskommunikationen är att vara en gemensam resurs för dessa organisationer och genom kommunikation se till att finansieringen hittar användare i Österbotten och Mellersta Österbotten. Finansieringen ger landsbygden jobb, ekologisk hållbarhet och välfärd – den håller med andra ord landsbygden livskraftig. En väsentlig del av detta arbete är att väcka intresse och skapa positiva bilder av landsbygden i vår region. Det kan jag ändå inte göra på egen hand, utan för det behöver jag just dig, bästa landsbygdsutvecklare. Har du spenderat trivsamma stunder i Kelviå? Blev du överraskad över Kronobys urval av fritidsaktiviteter? Tycker du att Laihela är en strålande plats för företagare? Berätta det också för andra. Bilden av landsbygden ändras ett steg i taget.

Som koordinator för landsbygdskommunikationen svarar jag för att kommunicera om EU:s jordbrukspolitik på vårt område. Jag ser till att informationen löper smidigt mellan Österbottens NTM-centrals område och det nationella kommunikationsteamet och svarar för den regionala helhetsbilden inom kommunikationen. Representanter för alla intressentgrupper är välkomna med i kommunikationssamarbetet. Hurdan landsbygd vi skapar genom kommunikationen beror långt på om vi som landsbygdsaktörer drar åt samma håll även i vår kommunikation. Därför bjuder jag in just dig, bästa landsbygdsutvecklare, att dela dina tankar om landsbygdskommunikationen i Österbotten. Tveka inte utan ta kontakt.

Tankar kan också utbytas här på maaseutuverkosto.fi. Denna webbplats är ett alldeles strålande sätt att nätverka med andra landsbygdsentusiaster och bekanta sig med det fantastiska arbete som olika aktörer gör redan nu för att hålla landsbygden levande och attraktiv även för kommande generationer. Vem som helst kan skapa sig en profil.

Liittyvät aiheet

Viestintä