Blogi
31.05.2024

Innovaatioleirillä tunnistettiin nykytilaa, haaveiltiin unelmatilasta ja muodostettiin yhteistyöryhmiä

Maaliskuussa alkukevään kynnyksellä 35 maatalouden ja ruokasektorin toimijaa 24 eri organisaatiosta kokoontui kahden päivän innovaatioleirille Sannäsin kartanoon Porvooseen. Innovaatioleirin tavoitteena oli saada lähtölaukaus alan toimijoiden vuoropuhelulle yhteistyönpaikoista ja työnjaosta sekä kansallisesta koordinaatiosta.

Kuvassa Innovaatioleirille osallistuneet.

Kehityskohteina oli tunnistettu tiedonkulun tehostamisen tarve niin hankkeiden hakuvaiheessa kuin hankkeiden toteutuksessa ja hanketulosten tehokkaassa levittämisessä. Jo ennakkoon tunnistettiin myös aihepiirin vahva kytkeytyminen hallitusohjelman mukaiseen Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kokonaisuuteen, jonka strategiatyö on käynnistynyt.

Ensimmäisenä leiripäivänä pohjustettiin työskentelyä sanoittamalla nykytilaa: miten rahoitusten haku ja hanketoiminta nykyisellään toimii? Mikä on hyvää ja mikä vaatisi kehittämistä? Nykytilan tunnistamisen jälkeen iltapäivä käytettiin ihannemallien työstämiseen – miten alan TKI-toiminta toimisi ideaalitilanteessa? Lopputuloksena saatiin kahdeksan ihannemallia, joita lähteä tavoittelemaan.

Seuraavana aamuna leiripäivä alkoi lyhyellä arvioinnilla edellisen päivän työskentelystä. Leirin vetäjä Terttu Malo sanoitti leirin ilmapiiriä:

”Aistin täällä hyvin myönteistä, kuuntelevaa ilmapiiriä. Toimijoiden välillä on luottamusta, jonka seurauksena asioista voi puhua suoraan. Myönteinen ilmapiiri on usein aika harvinaista ja tarjoaa erinomaiset lähtökohdat löytää yhteistyönpaikkoja ja ratkaisuja.”

Toinen leiripäivä keskittyi yhteistyöryhmien muodostamiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Leirillä muodostui kuusi yhteistyöryhmää, jotka lähtivät rakentamaan yhteistyötä omista motiiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan lähtien. Yhteistyöryhmien aiheet vaihtelivat suuresti, mikä korosti osallistujajoukon moninaisuutta. Muutamat ryhmät keskittyivät tarkkaan teemaan ja valmistelivat hankeaihiota, kun taas toiset ryhmät keskittyivät laajempiin aiheisiin ja toimenpide-ehdotuksina syntyi esimerkiksi lista toimenpiteistä aiheen edistämiseksi.

”Oli erittäin arvokasta, että pääsin tutustumaan uusiin ihmisiin ja kuulemaan ajatuksia ja toiveita, miten hallitusohjelman mukaisessa strategiatyössä tulisi huomioida ruokajärjestelmän TKI-näkökulmaa. Yhteen kokoontuminen ja yhdessä intensiivisesti työskentely haastaa mukavasti omaa ajattelua ja usein tällaisissa työpajoissa saa luvan ajatella isosti ja luovasti.” Elina Ovaskainen, MMM

”Leiri ylitti kaikki odotukseni. Ensimmäinen palaveri kakkospäivänä syntyneen ”konsortion” kanssa on jo pidetty ja pidän pienoisena ihmeenä, jos emme etene hankehakuvaiheeseen.” Olli-Pekka Ruponen

Tutustu innovaatioleirin visuaaliseen raporttiin:

Saavutettiinko kansallinen koordinaatiomalli? Työ jatkuu!

Kuten mikä tahansa työ, valmista ei tule heti. Jo kansallisen koordinaation ihannemallien kuvaaminen ja sanoittaminen vievät tavoitetta osaltaan eteenpäin. Kun visio ihanteesta muotoillaan ja sanoitetaan, voi sitä kohti alkaa kulkea. Innovaatioleirin ihannemallien ja syntyneiden yhteistyöryhmien inspiroimana koordinaatiomallia työstetään eteenpäin 14. kesäkuuta virtuaalisilla innovaatioleirin jatkoilla. Olet tervetullut työhön mukaan!

Liittyvät aiheet

Innovaatiot
Maatalous