Blogi
07.07.2023

Kestävää naisyrittäjyyttä maaseudulla

Mistä koostuu kestävä yrittäjyys maaseudulla? Blogissa pohdin, mitä opin aiheesta ”Hållbart kvinnligt entreprenörskap på landsbygden” -seminaarissa Vaasassa.

Kestävää naisyrittäjyyttä maaseudulla

”Maaseudulla pienilläkin toimijoilla on väliä”. Näihin sanoihin 27-vuotias kiertotalousyrittäjä Linnea Strand lopetti yritysesittelynsä ruotsinkielisessä ”Hållbart kvinnligt entreprenörskap på landsbygden” –seminaarissa. Strand on syntynyt ja kasvanut Närpiössä, jonne hän perusti ruokahävikkiin keskittyvän yrityksensä vuonna 2019 valmistuttuaan kauppatieteiden maisteriksi. LivsVinn tarjoaa tuottajille ja kuluttajille mahdollisuuden vähentää ruokahävikkiä, mikä osaltaan pienentää ruoantuotannon päästöjä koko ruokaketjussa.

En voi olla muuta kuin ihailematta rohkeutta ja intoa, jolla Strand ja monet muut maaseudun naiset tekevät työtä sekä oman yrityksensä, että koko maaseutuyhteisön eteen. Tapahtumassa esiteltiin myös sivutoiminen yrittäjä Ulrika Taylor, jonka puutarhayritys Älvbyarnas Market Garden näyttää esimerkkiä, kuinka vihanneksia voi viljellä myyntiä varten pienimuotoisesti ja luonnonmukaisesti. Älbyarnas Market Gardenin tavoitteena on niin ikää herättää kiinnostusta viljelyyn lähialueella. Yrittäjyydellään Taylor haluaa selvittää, miten paikallisyhteisöihin voidaan vaikuttaa eri tavoin – kolmannen sektorin, julkisen sektorin ja paikallisten yritysten kanssa.

Näitä puheenvuoroja pohjustivat kestävää naisyrittäjyyttä tutkineen apulaistohtori Man Yangin, muun muassa identieettiä ja narratiivia tutkineen tutkijatohtori Eva-Lena Lundgren-Henrikssonin ja maaseutuverkostopalveluiden voimanaisen, Ann-Sofi Backgrenin keskustelu.

 

Maaseutu on uniikki ympäristö naisyrittäjyydelle

LivsVinn ja Älvbyarnas Market Garden ovat jäivät mieleeni oivallisina esimerkkeinä siitä, kuinka maaseutu tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön kestävälle naisyrittäjyydelle. Se on paikka, jossa luonto ja ihmiset voivat kukoistaa yhdessä, luoden kestävän kehityksen perustan. Kuten seminaarin puheenvuoroista kävi ilmi, naisyrittäjät maaseudulla eivät ainoastaan pyri menestykseen liiketoiminnassaan, vaan myös vaalivat ympäristöä, tukevat paikallisyhteisöjä ja edistävät kestävää kehitystä.

Vaikka uusien kestävyyttä vaalivien yritysten syntymiseen tarvitaankin rohkeita ja inspiroivia yksilöitä, on yhteisön ja ympäristön merkitys yrittäjille suuri. Ei ole siis sattumaa, että LivsVinnin tai Älvbyarnas Market Gardenin kaltaisia yrityksiä syntyy naisten perustamana juuri maaseudulle. Maaseutu on ympäristö, jossa yrittäjät voivat luoda vahvoja yhteisöjä ja verkostoja, jotka hyödyttävät sekä yrittäjiä että yhteisöä.

Kestävän kehityksen näkökulmasta maaseutu tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia ekologisesti kestävälle toiminnalle. Se on ainutlaatuinen ympäristö, jossa yrittäjät voivat hyödyntää paikallisia luonnonvaroja ja kehittää ekologisesti kestäviä liiketoimintamalleja aina luomutuotannosta metsätalouteen, kestävään matkailuun ja uusiutuvaan energiaan. Yrittäjyys tukee ympäristön suojelua, auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.

EU:n maaseuturahoitus luo edellytykset kestävälle yrittäjyydelle

Seminaarin päätti Pohjanmaan ELY-keskuksen yritystutkija Matias Smeds, joka kertoi maaseuturahoituksen mahdollisuuksista yrittäjille maaseudulla. Maaseudun yritystuet ovat paraikaa haettavissa, ja niitä voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Investointitukea voivat saada myös maataloustuotteita jalostavat keskisuuret yritykset. Rahoitusta on mahdollista saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Mahdollista on siis toteuttaa niin pieniä kuin suuriakin ideoita.

Kestävyys on maaseuturahoituksessa puhuttaessa toistuva teema aina paikallisista suunnitelmista EU-tasolle. Sekä Pohjanmaan ELY-keskus alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassaan että alueen Leader-ryhmät strategioissaan huomioivat kestävyyden eri ulottuvuuksia aina luonnonvarojen kestävästä käytöstä maaseudun kestäviin yhteisöihin. Ilmasto- ja ympäristöteemat painottuvat niin kansallisissa, kuin EU-tasonkin suunnitelmissa. Kestävälle naisyrittäjyydelle on siis tilaa ja mahdollisuuksia.

Uutta yritystuissa on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki sekä uutena tukimuotona tullut maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea voi hakea vain Leader-ryhmistä. Siinäpä oiva apuväline maaseudun rohkeille naisille liiketoiminnan starttaamiseen.

Seminaarin puhujat; Ann-Sofi Backgren, Ulrika Taylor, Linnea Strand, Matias Smeds, Eva-Lena Lundgren-Henriksson ja Man Yang.

Liittyvät aiheet

Kestävyys
Muu maaseudun yrittäjyys