Blogi
18.03.2024

Korvauksen hakeminen viljelysvahingoista aiempaa helpompaa

Korvausten hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamista eläin- ja viljelysvahingoista on aiempaa helpompaa. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voi hakea avustusta.

Iso lauma valkoposkihanhia maassa.
Valkoposkihanhia Värtsilässä toukokuussa 2021. Kuva: Ilkka Elo/Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Yksi varmoista kevään merkeistä on muuttolintujen saapuminen Suomeen. Huhti-toukokuussa etenkin joutsenia, hanhia ja kurkia saattaa näkyä pelloilla suurinakin parvina. Valtaosa Suomessa pesivistä linnuista on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja, jolloin niiden tahallinen häiritseminen tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla on kielletty.

Uusi rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta annettu laki (tutummin RauLaKo) astui voimaan helmikuussa 2023. Laki on tehnyt korvausten hakemisesta helpompaa, minkä lisäksi se antaa uusia mahdollisuuksia vahinkojen ennaltaehkäisemiseen.

Lain perusteella maatilayritykselle voidaan myöntää korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamiin viljelys- ja eläinvahinkoihin. Suurin osa korvauksesta maksetaan juuri muuttolintujen aiheuttamista viljelysvahingoista.

Korvaushakemusten määrät ovat erityisen suuria maan itäosissa, mutta myös Keski-Suomessa vahinkoja ilmoitettiin viime vuonna aikaisempaa enemmän.

Mitä tehdä, kun näkee lintujen vahingoittaneen viljelmiä?

Vahingosta on tehtävä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen ilmoitus ELY-keskukselle. Korvausta voi hakea vasta ilmoituksen tekemisen jälkeen.

Ilmoitus ja korvaushakemus tehdään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut. Näin ilmoituksen ja hakemuksen tekeminen sekä käsittely tapahtuvat kätevimmin. Sähköisen järjestelmän kautta tieto kulkee nopeasti myös kunnan maaseutuviranomaiselle, joka käy arvioimassa vahingon.

Lomakkeen huolellinen täyttäminen nopeuttaa korvaushakemuksen käsittelyä. Käytössä on tarvittaessa myös paperinen lomake, mutta tällöin tieto vahingosta tavoittaa maaseutuviranomaisen viipeellä. Maaseutuviranomaisen lausunto on edellytys korvauksen maksamiselle.

Korvaus on haettava ilman aiheetonta viivytystä vahingon toteamisen jälkeen. Jos loppuvuodesta sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta seuraavan vuoden keväällä, hakemuksen voi jättää toukokuun loppuun mennessä.

ELY-keskuksen verkkosivulta löydät tarkemmat hakuohjeet (ely.keskus.fi).

ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustushaku ajoittuu yleensä syksylle, joten tuolloin kannattaa seurata ELY-keskuksen tiedotuskanavia tai sivustoa haeavustuksia.fi!

 

Liittyvät aiheet

Maatalous