Blogi
25.03.2024

Kyyttö voi olla apuna oppimisessa sekä sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opettelussa

Kainuun ammattiopistossa on huomioitu opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukena erilaiset eläinavusteiset menetelmät.

Eläinavusteisuuden hyödyiksi on tutkimuksissa tunnistettu asiakkaan sitoutuminen ja motivoituminen kuntoutumiseen tai muuhun prosessiin. Kainuun ammattiopistossa on huomioitu opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukena erilaiset eläinavusteiset menetelmät. Seppälän opetusmaatilalla Kajaanissa asuvat kyytöt soveltuvat erinomaisesti erilaisiin kohtaamisiin opiskelijoiden oppimisen ja elämän tilanteen tueksi.

Eläinavusteisuus tasavertaistaa opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutussuhdetta. Kyyttö voi olla apuna sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opettelussa, omien vahvuuksien löytämisessä sekä itsetunnon vahvistamisessa. Ihmisen keho reagoi eläimiin automaattisesti laskemalla verenpainetta, hidastamalla sydämen sykettä sekä pienentämällä kehon kortisolipitoisuuksia. Vaikutukset mielialaan näkyvät muun muassa ahdistuksen, pelkojen, stressin ja levottomuuden vähentymisenä.

Eläinavusteista työtä tehdään ammattilaisen omasta koulutuksesta ja ammatista käsin, opettajan lisäksi työtä voi tehdä niin kuraattori kuin ammatinohjaaja. Perustana on riittävä osaaminen ihmisten parissa työskentelyyn. Eläinavusteisessa toiminnassa tulee kiinnittää huomiota myös eläimen hyvinvointiin ja jaksamiseen. On tärkeää, että eläimen kanssa työskentelevä ihminen on kouluttautunut aiheeseen ja osaa tulkita eläimen käytöstä ja sen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Myös tautiriskit on huomioitava toiminnassa. Suomessa eläinavusteisuutta koordinoimaan on perustettu eduskuntaan työryhmä.

Alkuperäisrodut sopivat usein hyvin eläinavusteiseen työhön. – Kainuun ammattiopiston Seppälän navetassa olemme eri kohderyhmien kanssa työskennelleet kyyttöjen parissa. Ne ovat rauhallisia ja niitä koulutettiin pieniin tehtäviin toimimaan asiakkaiden kanssa. Kyytöt herättivät monenlaisia tunteita toiminnassa mukana olleissa, kertoo Kainuun ammattiopiston projektityöntekijä Heidi Kotilainen.

-Maatilalla tehtävässä eläinavusteisessa työssä on valtavaa potentiaalia, Kotilainen jatkaa saatujen kokemusten pohjalta. Eläinavusteisuus haastavassa työmarkkina-asemassa olevien palveluissa -toimintamalli kehitettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Kainuun ammattiopiston yhteisessä ESR-rahoitteisessa Tilalta tietoon ja työelämään -hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta.

 

Kuvat: Jari Lindeman/Luonnonvarakeskus

Linkkejä:

Eläinavusteisuus työllisyyden hoidon tukena -video

https://youtu.be/nlMIxxfPxkE?si=5LZIemHH4tnQ5jeg

Eläinavusteisuus haastavassa työmarkkina-asemassa olevien palveluissa -toimintamallin kuvaus löytyy osana arvioinnin loppuraporttia

tilalta-tietoon-ja-tyoelamaan-titity-arvioinnin-loppuraportti (luke.fi)

Luonnonvara-alan oppimisympäristöt Green Care – toiminnassa: työllisyystoimenpiteiden asiakkaat

Luonnonvara-alan oppimisympäristöt Green Care – toiminnassa : työllisyystoimenpiteiden asiakkaat – Theseus