Blogilinkki
13.04.2023

Maanäytteiden kohdennettu otto lohkon tietojen perusteella

Edustavat maanäytteet ovat avain viljelykasveille käyttökelpoisten ravinteiden selvittämiseen. Niiden analysoinnin perusteella tehdään ravinne- tai kalkitussuunnittelu. Tarkemmalla näytteenotolla mahdollistetaan tasapainoinen ja ympäristöä vähemmän kuormittava lannoitus. Maanparannusaineiden ja varsinkin lannoitteiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Oikeilla ja riittävän kattavilla viljelymaan ravinnetilatiedoilla saadaan aikaan myös taloudellisesti parempi tulos.


Liittyvät aiheet

Digitalisaatio
Maatalous