Blogi
14.06.2024

Peltovalvonnat alkavat

Peltotukihaku on 18. kesäkuuta viimeistä päivää avoinna. Haun päättymisen myötä ELY-keskus saa Ruokavirastolta valvottavakseen osan tukea hakeneista tiloista, ja peltovalvonnat aloitellaan heinäkuun alussa.

Kevät ja alkukesä on jälleen haastanut viljelijöitä sääolosuhteillaan, mutta nyt toukotyöt on valtaosin tehty, ja tukihakemukset lähetetty. Peltotukihaku onkin 18. kesäkuuta viimeistä päivää avoinna. Peltotukihaun päättymisen myötä ELY-keskus saa Ruokavirastolta valvottavakseen osan tukea hakeneista tiloista, ja peltovalvonnat aloitellaan heinäkuun alussa. Viime vuonna alkanut ohjelmakausi vaati melkoisesti uusien toimintatapojen ja -ohjeiden opettelua niin viljelijöiltä kuin myös valvonnalta. Tilakäynneiltä jäi kuitenkin tunne, että muutoksesta selvittiin kohtalaisen hyvin, kun yhteistyössä viljelijöiden kanssa käytiin uusia ohjeita läpi, ja ymmärrystä uuden opetteluun löytyi molempiin suuntiin.

Kasvukaudelle ajoittuvien valvontatehtävien myötä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalveluiden valvontaryhmän henkilöstö lähes kaksinkertaistuu, kun kaikki määräaikaiset tarkastajat ovat aloittaneet. Valvontaryhmän määräaikaisista tarkastajista valtaosalla on jo useamman vuoden työkokemus valvontatehtävistä, osalla kokemusta on kerennyt kertyä yli vuosikymmenen ajalta.

Valvontaryhmässä työskentelyn parhaita puolia ovat hyvä työyhteisö, viljelijöiden kanssa pellon reunalla käydyt keskustelut sekä upeat maatalousluonnon kohteet, joita tuskin muuten pääsisi koskaan näkemään. Työ valvontaryhmässä tarjoaa myös erityisen näköalapaikan tämän hetken maatalouteen. Luonnollisesti peltovalvontakaan ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista – työtä tehdään maastossa, satoi tai paistoi. Pitkien etäisyyksien päässä sijaitsevien tilojen tarkastuksissa työpäivät venyvät niin, että toimistolla ollaan takaisin vasta illan tullen. Laitteet jumittavat, akut tyhjenevät ja usein ollaan verkkoyhteyksien katvealueella. Maatalouden haasteet nousevat usein esiin viljelijöiden kanssa keskustellessa, mikä synnyttää huolta, koska ihmisiähän tässä kaikki ollaan.

Maanviljelyssä tietyt perusasiat ovat ja pysyvät: kasveja kylvetään, rikkoja torjutaan ja satoa korjataan. Peltovalvonnassa sekä tarkasteltavat asiat, että käytettävät menetelmät kuitenkin muuttuvat, ollen aina eräänlaisia aikansa kuvia. Ohjelmakauden vaihtumisen myötä esimerkiksi merkittävästi aikaa vienyttä pientareiden tarkastelua ei enää ole tarpeen tehdä. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut sen, että paperinippuja ei ole tarpeen tulostella, vaan tarkastaja voi jopa yhdellä maastotallentimella tehdä kaikki keskeiset toimet: tallentaa valvonnan havainnot, ottaa valokuvat ja tehdä GPS-mittaukset. Samoin tekniikan kehittyminen on mahdollistanut sen, että monet peltotoimet voidaan todentaa viljelijöiden lähettämistä paikkaan sidotuista valokuvista, ilman että tarkastaja tulee paikalle.

 

Liittyvät aiheet

Maatalous