Blogi
29.05.2024

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee toisen asteen opiskelijan elämää

Kainuun ammattiopiston Seppälän tallissa olevat mielekkäät työtehtävät ja hevoset voivat toimia opintoihin sitouttavana ja motivoivana tekijänä, jotta opinnot eivät keskeydy uudelleen.

Hevostallin käytävillä kuuluu Suvi Juntusen kantava ääni ja selkeät ohjeet. Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan luonto-ohjaaja opiskelijat valmistautuvat viemään koulun suomenhevoset ratsastuksen jälkeen takaisin ulkoilemaan niiden omiin tarhoihin. Juntunen on Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alalla opettajana ja hänellä oli mahdollisuus käydä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus vuonna 2021 Kajaanissa. Koulutus toteutettiin Kainuun ammattiopiston Kainuun ELY-keskuksen rahoittaman Kantri-Sampo -hankkeen pilottivalmennuksena.

”Tunne- ja vuorovaikutuskortit otettiin uutena juttuna käyttöön opetukseen”, kertoo Juntunen täydennyskoulutuksen vaikutuksista hänen työhönsä opiskelijoiden parissa. ”Myös toimintakello nostetaan usein käytävälle näyttämään jäljellä olevaa aikaa annetuille tehtäville, se voi esimerkiksi kertoa kauanko opiskelija voi helliä ja halailla hevosta ennen kuin viedään hevoset ulos. Tällaisella kiireettömällä oleilulla pyritään lisäämään opiskelijan hyvinvointia,” jatkaa Juntunen.

Juntunen kokee, että tallin ilmapiiri on aina onnistuttu pitämään hyvänä ja yksi siitä kertova mittari onkin, että hevosiin liittyviä valinnaisia opintoja opiskelijat valitsevat paljon. Juntunen näkee tallin yhteisöllisyyden kantavan opiskelijoita myös muissa opinnoissa. Moni opiskelija löytää hevosharrastuksen itselleen opintojen ulkopuoleltakin ja päätyy opintojen jälkeen eri hevosalan yrityksiin töihin. Opiskelijoiden antamassa palautteessa toistuu ajatus, että tallivuorosta lähtee usein paremmalla mielellä pois kuin oli tullessaan vuoroon. Talliympäristöä voidaan myös hyödyntää siinä vaiheessa, kun opiskelija aloittaa kesken jääneet opinnot uudelleen. Tallissa olevat mielekkäät työtehtävät ja hevoset voivat toimia opintoihin sitouttavana ja motivoivana tekijänä, jotta opinnot eivät keskeydy uudelleen.

Opiskelija hevosen kanssa Seppälän tallin käytävällä.
Opiskelijoiden antamassa palautteessa toistuu ajatus, että tallivuorosta lähtee usein paremmalla mielellä pois kuin oli tullessaan vuoroon. Kuvassa opiskelija hevosen kanssa Seppälän tallissa.

”Täydennyskoulutus antoi työkaluja herkempien opiskelijoiden kohtaamiseen”, pohtii Juntunen. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan syventyminen on auttanut näkemään hevosesta, millainen nuoren elämäntilanne on ja tätä kautta henkilökunta on voinut tukea nuorta elämässä ja opinnoissa. ”Myös omassa ajattelussa positiivinen pedagogiikka näkyy, ennen ajattelin, että nuori kävi kerran opintoihin kuuluvalla tallivuorolla ja keskeytti. Jos nuori tulee seuraavalla jaksolla kahdesti vuoroonsa, onhan se todella paljon enemmän kuin ensimmäisellä kerralla”, kuvaa Juntunen.

Hevosten äärellä voi opiskelijoiden kanssa hevosten harjaamisen yhteydessä jutella esiin nousseita vaikeitakin aiheita. Kun vaikeita asioita otetaan esiin myös muissa koulun tilanteissa, tallin säännöt ja ilmapiiri tukevat nuorta jatkamaan yhteistyötä turvallisessa yhteisössä edelleen.

Sosiaalipedagogiseen ajatteluun sopii hyvin myös ammattiopistossa käytössä olevat tiimiringit. Tallissa tällaiset ovat neliviikkoisjakson alussa ja lopussa. Yhdessä ringissä asioiden käyminen läpi ja jokaisen kuuleminen on tärkeää, jokainen on osallinen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kaiken taustalla on nuorelle ammatin opettaminen ja tukeminen hyvään elämään kansalaisena. ”Tässä työssä vaikutetaan yhteiskunnallisesti kuten sosiaalipedagogiikan teoriaan kuuluu”, Juntunen summaa.

Tallissa hiljenee, kun opiskelijat ovat saaneet kaikki hevoset tarhaan päiväheinille ja koulupäivä opiskelijoiden osalta jatkuu lounaalla. Jokainen opiskelija odottaa jo seuraavaa tallivuoroa!

Liittyvät aiheet

Koulutus