Blogi
13.06.2024

Terveysmetsä osaksi Seppälän koulutilan metsästrategiaa

Seppälän koulutilalla on huomioitu uudella tavalla vanhoja metsäalueita.

Kun Kainuun ammattiopiston Seppälän koulutilalla Kajaanissa lähdettiin päivittämään metsästrategiaa, siinä huomioitiin myös uudella tavalla vanhoja metsäalueita.

Luonnonvara-alan opettaja, Biologi (FM) Riitta Turpeisen mielestä luonnonmonimuotoisuuden ymmärtämiseksi on opiskelijoiden hyvä nähdä vanhaa metsää. ”Vanhan metsän syleilyssä on erilainen tunnelma, ekologisesti erilainen, lajisto poikkeaa paljon esimerkiksi talousmetsästä, ” jatkaa Turpeinen.  Seppälän koulutilan terveysmetsäalueilla on vanhoja kuusia, kookkaita puita, lahopuustoa ja kerroksellisuutta. Seppälän koulutilan Terveysmetsäksi määritellyillä alueilla on tavattu myös liito-oravia.

Luonnonvara-alalla metsää voidaan hyödyntää opetuksessa monipuolisesti riippuen koulutusalasta. Metsäala vie opiskelijat kaatamaan puita moottorisahalla tai metsäkoneella. Luonnontuoteala kerää metsästä erilaisia luonnontuotteita kosmetiikan tai hillokkeen valmistamista varten. Metsä voi olla myös paikka, jossa harjoitellaan ohjaamista ja saadaan terveysvaikutuksia kohderyhmälle.

Kainuussa on koulutettu lukuisia Terveysmetsäoppaita osana KantriKestävä- hankkeen työpaja tarjontaa ja Kainuun ammattiopiston henkilökuntaa on myös koulutettu niin Terveysmetsän hyödyntämiseen kuin muutoinkin luontoavusteisten menetelmien hyödyntämiseen. Terveysmetsä voi olla mikä vain metsäalue, jossa on todennettuja terveysvaikutuksia tai rakennettu esteetön reittikokonaisuus kuten Kajaanissa Sairaalanrinteen Terveysmetsä on. Seppälän ympärillä oleva metsään ei ole rakennettu eikä se ole esteetön, mutta Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Karttatyökalun mukaan se tuottaa terveysvaikutuksia. Hiljaista metsää se ei kartaston mukaan ole.

Terveysmetsää siis voi hyödyntää niin opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa kuin osana tutkintojen tavoitteita. Moni liikkuu luonnossa ja tuntee liikunnan tuomat hyvinvointivaikutukset. Yhtä tärkeää on huomioida luontoyhteyden tukeminen. Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tulee myös luonnon mikrobeista.

Terveysmetsäkonsepti on Sipoossa kehitetty malli, jossa lääkäriltä voi saada lähetteen Terveysmetsään ohjatulle retkisarjalle. Sipoossa asiakkaina oli terveyskeskuksen asiakkaat ja työuupumuksesta kärsivät. Sittemmin Terveysmetsää on laajennettu soveltumaan myös työyhteisöille, vanhuksille, lapsille ja nuorille sekä toipujille.

Karttatyökalun, jolla voi etsiä terveyttä edistäviä alueita Kainuusta löydät täältä: https://experience.arcgis.com/experience/b42ba999e20a413a8db19348a68a8a9a

Liittyvät aiheet

Koulutus