Blogi
07.11.2023

Yrittäjyys vahvistaa maaseudun elinvoimaa

Maaseutualueiden menestys ja elinvoima riippuvat paljolti monipuolisesta yritystoiminnasta ja työllistymismahdollisuuksista. Omistajanvaihdos voi olla tie yrittäjyyteen - myös maatilayrittäjällä.

Maaseutualueiden menestys ja elinvoima riippuvat suuresti monipuolisesta yritystoiminnasta sekä työllistymismahdollisuuksista. Toimeentulon ja sitä kautta saatavan hyvinvoinnin perustan pitää olla kunnossa, jotta maaseutu voi olla elinvoimainen.

Mikä on maaseudun yrittäjyydessä erilaista verrattuna kaupunkien yrittäjyyteen? Yrittäjyys on maaseudulla luonnollinen uravaihtoehto, koska työntekijänä työllistymisen vaihtoehtoja on vähemmän tarjolla kuin kaupunkialueilla. Yritystoiminta on tämän vuoksi myös pysyvämpää. Perheyrityksiä on maaseudulla enemmän kuin kaupungeissa. Lisäksi maaseutualueilla on enemmän teollisuusyrityksiä kuin asiantuntijapalveluyrityksiä. Yritystoiminta perustuu vahvasti maaseudun resursseihin, kuten uusiutuviin luonnonvaroihin ja puhtaaseen luontoon. Maatalousyrittäjyys on perinteisesti merkittävä osa maaseudun yrittäjyyttä ja elinvoimaa, ja maatalousyritykset myös työllistävät esimerkiksi maaseudun rakennustoimijoita ja kuljetusliikkeitä.

Uuden yrityksen perustaminen voi tapahtua myös omistajanvaihdoksen avulla. Viime vuonna julkaistu ”Maaseutuyritykset omistajanvaihdosbarometrissa” -selvitys (2022) tuo esiin huomattavan haasteen, joka liittyy omistajanvaihdoksiin. Tutkimuksen mukaan noin 90 prosentilla vastaajista on edessään luopumistilanne vuoteen 2028 mennessä, ja jatkajien löytäminen on suuri haaste maaseutualueilla. Maatalousyrityksissä on perinteisesti tehty sukupolvenvaihdos perheen sisällä, mutta nykyisin myös omistajanvaihdokset täysin suvun ulkopuolelle ovat lisääntyneet. Suomen ruokaturvan varmistamiseksi nuoria viljelijöitä ja omistajanvaihdoksia tarvitaan alalle lähiaikoina enenevissä määrin. Alalle ryhtymisen kannustimeksi nuorille viljelijöille on tarjolla peltopinta-alaan perustuvaa tukea sekä aloitustukea.

EU:n maaseuturahoituksen ansiosta ELY-keskukset voivat tukea maatilan yhteydessä harjoitettavan maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistämistä. Leader-ryhmät voivat tukea maatalouden ja muiden toimialojen yrittäjyyskokeiluja sekä osa-aikaisen ja päätoimisen yrittäjyyden käynnistämistä. Lisäksi Leader-ryhmät voivat tukea harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitsevien yritysten omistajanvaihdoksia. Tuki on rajattu sinne, missä sillä on katsottu olevan eniten tarvetta.

Omistajanvaihdoksen onnistuneen toteutumisen jälkeen yrityksellä on mahdollista hakea tukea investointeihin ja kehittämiseen, joiden avulla toimintaa voidaan lähteä uudistamaan.

Maaseudun elinvoimaisuus ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä, ja omistajanvaihdokset ovat keskeisiä maaseutuyritysten kehityksen ja jatkuvuuden kannalta. Oikeiden toimien avulla voimme varmistaa, että maaseutu säilyy vireänä ja houkuttelee monipuolisesti erilaisia yrittäjiä.

Liittyvät aiheet

Leader
Maaseudun palvelut
Maatalous
Muu maaseudun yrittäjyys