Hanke
Kehittämishanke - 14422

3D-tulostamisen liiketoimintamahdollisuuksien selvityshanke

Haapaveden Teknologiakylä Oy

06.09.2015 - 10.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tämän selvityshankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta 3D-tulostuksen tarjoamista mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan luomisessa, kehittämisessä ja jo olemassa olevan liiketoiminnan uudistamisessa. Hankkeessa kartoitetaan seutukunnan yritysten ja muiden toimijoiden kiinnostusta sekä tietämystä 3D-tulostustekniikkaa kohtaan sekä tuodaan esille sen tarjoamia mahdollisuuksia oman yritystoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi projektipäällikkö kartoittaa laajasti asiasta kiinnostuneet yritykset ja toimijat sekä jalkautuu aktiivisesti yrityskentälle 3D-tulostusten tarjoamien mahdollisuuksien suunnittelun aktivoimiseksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, joissa asiantuntijat esittelevät käytännön tasolla 3D-tulostusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia käytännössä. Alueellisen ja ylimaakunnallisen verkoston rakentamisen vuoksi, hanke järjestää myös kaksi tutustumismatkaa 3D-tulostustekniikkaan aktiivisesti hyödyntäviin yrityksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14422

Aloituspäivämäärä

06.09.2015

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt