Hanke
Kehittämishanke - 179893

AGDA – AgriDatalla tie tuottavuuteen

ProAgria Keskusten Liitto ry

31.10.2021 - 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään maatalousjohtamista tukevia analyysejä yhdistämällä talous- ja tuotantodatamassoja, joita prosessoidaan eri data-analyyttisin menetelmin. Datamassojen yhdistäminen ja prosessointi mahdollistaa sisällöltään tarkoituksenmukaisempia raportteja kuin aikaisemmin, kun voidaan tehdä maatilojen välistä vertailua entistä tarkemmin. Hankkeen teemoja käsitellään ja viedään laajemmalle yleisölle uudessa podcast sarjassa, jossa perehdytään maatalouden dataan ja datan tuomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin eri näkökulmista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

179893

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt