Hanke
Kehittämishanke - 164379

Ähtärin kiertävä kesämuusikko -esiselvityshanke

Ähtärin kaupunki

02.05.2021 - 23.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ähtärin kiertävä kesämuusikko -esiselvityshankkeessa on tavoitteena kehittää kaupunkikulttuuria testaamalla mallia kiertävästä kesämuusikosta. Saatujen kokemusten perusteella mallia muovataan vielä paremmin paikkakunnalle sopivaksi, mahdollisesti vakiinnutettavaksi toimintamuodoksi. Kiertävä kesämuusikko keikkailee ympäri kaupunkia kahden kuukauden ajan tuoden kulttuuria kaikille yhdenvertaisesti ja helposti saavutettavasti keräten samalla yleisöltä ideoita ja toiveita pysyvän toiminnan kehittämiseksi. Vaikka koronatilanne jatkuisi hankala kesän 2021 ajan, eikä suurempia yleisötilaisuuksia voida järjestää, pystyy kesämuusikko esiintymään joustavasti ja rajoitukset huomioiden myös pienille kuulijakunnille. Musiikin voima on valtava ja musiikin kieltä ymmärtää jokainen. Kulttuuri itsessään edistää hyvinvointia ja terveyttä, luo osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä parhaimmillaan kasvattaa Ähtärin elinvoimaa. Hankkeella suunniteltava kiertävä kesämuusikko -toiminta tulee vaikuttamaan myönteisesti Ähtäri-mielikuvaan ja -brändiin: hän tulee olemaan samalla myös brändilähettiläs ja hyvän mielen suurlähettiläs.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

164379

Aloituspäivämäärä

02.05.2021

Loppumispäivämäärä

23.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt