Hanke
Kehittämishanke - 30463

Ähtärin Urheiluautoilijoiden moottorirata

Ähtärin Urheiluautoilijat ry

04.07.2016 - 02.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ähtärin Urheiluautoilijat ry:n rakennettavan moottoriradan maastokartoitus, maaperäkartoitus, rata-alueen yleissuunnittelu, rata-alueen merkitseminen maastoon, rakennusmassojen laskenta, rakennekerrosten suunnittelu, rata-alueen ja liittyvien alueiden kuivatus tekninen suunnittelu, jätevesien käsittelysuunnitelma, rakennuskustannusarvion laadinta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30463

Aloituspäivämäärä

04.07.2016

Loppumispäivämäärä

02.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt