Hanke
Investointihanke - 288472

Ahveninen-järven kunnostushanke

Leinolan Kyläyhdistys ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ahveninen on Laukaan kunnan Leinolan kylällä sijaitseva rehevöitynyt n. 157 ha kokoinen järvi. Järven käyttö virkistyskohteena on kylän asukkaille sekä mökkiläisille merkittävän suuri. Järven tila on heikentynyt ja tämä on tunnistettu myös ELY-keskuksen sekä Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö Ry:n toimesta. ELY-Keskus on määritellyt Ahvenisen tärkeästi kohteeksi. Leinolan vapaaehtoisista kyläläisistä on koottu tiiviimpi työryhmä, jonka tarkoitus on edistää järven tilaa. Tavoitteet / odotetut tulokset: - Veden laadun paraneminen (kirkastuminen, hajuttomuus, näkyvän humuksen vähentyminen) - Sinilevän esiintymisen selkeä väheneminen - Petokalakannan voimistuminen - Umpeen kasvun pysäyttäminen - Järven sisäisen tilan elpyminen Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö Ry:n toiminnanjohtaja, FM Tuomo Laitisen asiantuntijalausunnon mukaisesti järven tilaa on tarkoitus alkaa hoitamaan hoitokalastuksella ja järven kasvillisuuden niitoilla. Nämä toimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi vuosina 2024-2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288472

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO6

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt