Hanke
Investointihanke - 256581

Aitan peruskorjaus

Kortesjärvi-Seura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja peruskorjata vanha hirsinen aittarakennus, joka on Kauhavan kaupungin toimesta siirretty Kortesjärven vanhan pappilan Leppälinnan pihapiiristä hankkeen toteutuspaikalle. Sittemmin se on vuokrattu Kortesjärvi-Seura ry:lle. Aitta on rakennettu noin 1700 ja 1800 lukujen vaihteen tienoilla. Sen alkuperä on epävarma, mutta yksi teoria olettaa sen olevan alun perin Kortesjärven seurakunnan vanha lainamakasiini. Aitan kunto on vuosien saatossa päässyt rapistumaan ja aitta on Leppälinnassa aikaisemmin toimineen yrittäjän jäljiltä täynnä epämääräistä romua, joka on sieltä tyhjennettävä, samalla koko sisusta on siivottava, puhdistettava ja pintakäsiteltävä. Hirsirunko on pääosin säilynyt hyvänä, mutta aikaisemmin etelän suuntaan olleet nurkat kaipaavat korjausta, samalla hirsiseinät pitää tukea ns. följäreillä ja muutamat yksittäiset hirret korjattava. Rakennuksen toiseen kerrokseen johtavat portaat on rakennettava kokonaan uudestaan turvallisuus syistä. Kattorakenteet ovat niin pahoin tuhoutuneet, että ne on kokonaan uusittava. Vanhat kattotiilet ovat vielä käyttökelpoisia, mutta ne on puhdistettava ja uudelleen maalattava ja rikkoutuneiden tilalle on hankittava korjauskappaleet. Lisäksi koko rakennus on ulkoa päin maalattava. Rakennuksen kivijalka on täydennettävä nurkkakivien väliseltä osalta ja oven eteen on rakennettava kiviportaat. Kortesjärvi-seura ry on lupautunut kunnostamaan aitan täydentämään paikalla olevien historiallisten rakennusten kokonaisuutta. Aitta tullaa kalustamaan rakennuksen vanhan käyttötarkoituksen mukaisella esineistöllä, jonka tarkoituksena on samalla soveltua niin pysyväksi museonäyttelyksi, kuin tiloissa avattavan kesäkahvilan kalusteiksi. Näin rakennus täydentää Markin museon rakennuskokonaisuutta ja palvelee samalla museovieraita ja muita matkailijoita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256581

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt