Hanke
Kehittämishanke - 145195

Aktiivisuutta metsänomistukseen – lisää hiiltä Lapin metsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2020 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis- ja kaupunkilaismetsänomistajien määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. Edellä mainitut metsänomistuksen rakenteelliset ongelmat ovat tyypillisiä myös Lapissa. Näiden lisäksi pirstoutunut metsätilarakenne vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista etenkin Lounais-Lapin alueella. Tästä johtuen metsien hyödyntäminen ei ole riittävän houkuttelevaa ja/tai päätöksenteko on hankalaa. Metsätilojen pirstoutumisesta seuraa merkittäviä kannattavuus- ja puunsaantiongelmia. Lisäksi pirstoutuminen heikentää mahdollisuuksia metsäluonnon monimuotoisuuden jatkumoiden muodostamiseen, vesiensuojeluun ja metsien monikäytön toteutumiseen. Hankkeen toimenpitein löydetään ratkaisuja edellä kuvattuihin ongelmiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145195

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt