Hanke
Investointihanke - 282078

Alaounasjoenkylien valokuituhanke

Napapiirin Kuituverkot Oy

- 30.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rovaniemellä sijaitsevassa Alaounasjoen kylissä pyritään parantamaan merkittävästi tietoliikenneyhteyksiä vuonna 2024 käynnistyvän hankkeen toimesta. Hankkeen aikana Alaounasjoen kyliin rakennetaan tietoliikenneverkko valokuidusta. Tietoliikenneverkon rakentamisen toteuttaa Napapiirin Kuituverkot Oy, joka hankkeen jälkeen hallinnoi ja ylläpitää kyläverkkoa ja tuottaa kyläverkkopalveluja Rovaniemellä. Hankkeella parannetaan merkittävästi kohteena olevan haja-asutusalueella toimivien muun muassa yritysten, paikallisten, mökkiläisten ja perheiden tietoliikenneyhteyksiä ja samalla luodaan aito mahdollisuus muille paikallisille toimijoille liittyä valokuituverkkoon ja näin kehittää asukkaiden elinolosuhteita ja asuinviihtyvyyttä sekä turvataan alueella toimivien yritysten ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Hanke lisää myös alueen houkuttelevuutta sekä asuinpaikana, että lomanvietto- ja matkailualueena sekä ylläpitää ja edistää maaseutuyhteisön elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282078

Loppumispäivämäärä

30.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt