Hanke
Valmisteluraha - 278719

Alaraajojen eksoskeleton-robotin innovointi raivaussahaukseen

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Työn tuottavuuden parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen ovat metsätalouden tärkeitä asioita. Puettavan eksokseleton-robotiikan avulla voitaisiin vaikuttaa myönteisesti metsätalouden töiden, kuten raivaussahauksen fyysisen kuormituksen vähentämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. HAMK ja HAMI ovat jo tehneet jonkin verran yhteistyötä eksoskeletonien hyödyntämiseksi raivaussahauksessa ja havainneet tarpeena innovoida yhdessä yritysten kanssa alaraajoja avustavan eksoskeletonin. Hankkeen tarkoituksena on valmistella EIP- hankehakemus kevään 2024 aikana. Tavoitteina on koota EIP- ryhmä, sitouttaa hankkeen osapuolet innovaatiohankkeen toteuttamiseen, täsmentää hankeideaa, kartoittaa soveltuvaa eksoskeleton-teknologiaa sekä laatia hankesuunnitelma. Hankkeen tuloksena tavoitellaan sitoutunutta EIP-ryhmää Kanta-Hämeen alueelta sekä tietoa alaraajojen eksokseltonien käyttötarpeesta ja -mahdollisuuksista raivaussahauksessa. Saatua uutta tietoa hyödynnetään hankehakemuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278719

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt