Hanke
Investointihanke - 261137

Alavieskan Metsästysseuran metsästysmajan ja ampumaradan perusparannukset

Alavieskan Metsästysseura ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaa Alavieskan Metsästysseura ry. Hankkeen aikana monipuolistetaan metsästysmajan tiloja ja kehitetään toimintaa toteuttamalla pintaremonttia, kalusteiden uusimista, kaluston päivitystä, tehdään lämmitysjärjestelmän muutos ja kattopeltien kiinnitysten päivitys energian säästämiseksi. Ampurata-alueella kunnostetaan tiloja ja laitteistoja, hankitaan karhurata ja tehdään maanparannustöitä. Toteutuneiden muutosten myötä metsästysmaja saa ajantasaisen kaluston ja päivitetyt tilat, joita paikalliset henkilöt ja yritykset/yhteisöt voivat vuokrata käyttöönsä kokouksiin ja pieniin perhejuhliin. Ampumaradan kunnostustöiden myötä saadaan lisättyä käyttöä radalle uuden karhuradan myötä ja nykyiset laitteistot (hirvi- ja pienoishirvirata) ovat tällä hetkellä rikkoontuneet ja kaipaavat mm. sähköistysmuutoksia. Hanke toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana ja valmistuu 31.12.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261137

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt