Hanke
Investointihanke - 259752

Alavus Areenan kioskitilojen ja äänentoiston investoinnit

Alavuden Peli-Veikot ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Alavuden Peli-Veikot Ry jääkiekkojaosto (APV jääkiekko) hakee taloudellista tukea Alavus Areenan kioskin ja valvomon lasien uusintaan. Tavoitteena on energian säästö ja käyttömukavuuden parantaminen. Nykyisellään ilman kuivaajat (12kw) ovat käytössä kioskissa ja valvomossa syksyisin ja keväisin useita kuukausia estämässä ikkunoiden huurtumista sisäpuolelta ja suojelemassa tiloja vesivahingolta. Kuivuri kondensoi vettä ikkunoista noin 30l/vrk. Ikkunoiden vaihdon tarkoituksena on poistaa ongelma vaihtamalla ne kaksinkertaisiin eristyslaseihin. (karkaistu/ laminoitu). Investoimalla uusiin ikkunoihin saamme pienennettyä kioski ja valvomotilojen energian kulutusta huomattavasti. Investoinnin avulla pystymme myös estämään ettei APV:lle tule ylimääräisiä kustannuksia vesivahinkojen muodossa. Investointi auttaa osaltaan seuraamme myös pitämään lasten- ja nuorten harrastukseen liittyvät kustannukset mahdollisimman alhaisina. Alavus Areenan äänentoisto on särisevä sekä vaikeasti käytettävä. Viikottain eri ihmiset säätävät äänentoistoa ja tämä lisää ongelmia. Uuden laitteiston myötä äänentoistoa ei pystyisi säätäämään niin että olisi jatkuvasti sekaisin. Nykyisellään langattomat mikrofonit eivät toimi kunnolla. Uudistamalla äänentoistoa saadaan järjestelmästä huomattavasti käyttäjäystävällisempi ja yleisölle miellyttävämpi. Toimenpiteillä saadaan lisää käyttömahdollisuuksia/käyttömukavuutta kaikkiin tapahtumiin mitä Alavus Areenassa järjestetään. Kohderyhmänä hankkeessa ovat APV jääkiekon joukkueet, sekä kaikki ne muut ryhmät, yhdistykset yms jotka Alavus Areenalla järjestää tai osallistuu hallissa järjestettäviin tapahtumiin. Toteutusaika: 1.10.2023-31.12.2024 Alue: Alavus Areenan kahvio ja valvomo

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259752

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt