Hanke
Valmisteluraha - 287446

Alkutuottajat tasavertaisena toimijana biokaasulaitoksessa

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 14.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Suomessa on keväällä 2024 vireillä tai meneillään 42 biokaasulaitosinvestointia. Biokaasulaitosten koot vaihtelevat pienistä, maatilakohtaisista omiin tarpeisiin energiaa tuottavista laitoksista suuriin, teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäviin laitoksiin. Kannattavaan biokaasulaitokseen tarvitaan usein alkutuottajien panoksia, ja etenkin nautakarjan lanta on haluttu syöte, sillä se edesauttaa laitoksen toimintaa. Alkutuottaja syötteen tarjoajana ja mädätteen vastaanottajana on usein asemassa, jossa laitoksen omistaja tekee yksipuolisesti päätöksiä, joihin alkutuottaja ei ole pystynyt varautumaan. Huittisissa ja Sastamalassa tehtiin vuonna 2023 biokaasuinvestointeja koskevia kartoituksia, joiden tuloksien mukaan edellytykset kannattavaan biokaasulaitosinvestointiin ovat olemassa. Kartoitukset ja kannattavuuslaskelmat tuottavat tietoa biokaasuntuotannon taloudellisesta kestävyydestä. Laitosten toimiminen myös sosiaalisesti ja alkutuottajan kannalta taloudellisesti kestävällä pohjalla tulee varmistaa. Valmistelurahahankkeen tavoitteena on saada aikaan viljelijäryhmähanke, jossa rakennetaan toimintamalli alkutuottajien aseman takaamiseksi biokaasuntuotannossa. Toimintamallissa pienet syötteen tarjoajat joko a) muodostavat yhteisen ryhmittymän, joka on osakkaana ja siten äänivaltaisena osapuolena ison mittakaavan biokaasulaitoksessa tai b) muodostavat yhteisen ryhmittymän, joka pystyttää omin voimin pienemmän mittakaavan biokaasulaitoksen, kuten esimerkiksi alkutuottajien yhteisen laitoksen. Valmistelurahahanketta toteuttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry ajalla 15.5.2024-15.5.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

287446

Loppumispäivämäärä

14.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt