Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 133044

Allternativ energi

Korpo Ungdomsförening r.f.

11.05.2020 - 13.09.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Målet med projektet ”Gjallarhorn, egen energi” är främst att sänka el kostnaderna för fastigheten samt att bidra till en mera klimatneutral energiproduktion. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i fastlands Finland, och med finansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

133044

Aloituspäivämäärä

11.05.2020

Loppumispäivämäärä

13.09.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt