Hanke
Valmisteluraha - 266428

Älykäs Peltovuoma -valmisteluraha

Peltovuoman kyläläiset ry

- 18.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmistelurahalla suunnitellaan yhteistyössä alueen kehittämistä alueen muiden toimijoiden kanssa. Vanhasta Peltovuoman koulusta halutaan rakentaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueen keskus ja sydän, jonne voi kokoontua harrastamaan ja viettämään aikaa iästä ja vakituisesta asuinpaikasta riippumatta. Valmistelurahan tarkoituksena on suunnitella Älykäs kylä- hankekokonaisuutta, joka toteutuessaan palvelisi paikallisten ihmisten ja matkailijoiden tarpeita eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Valmistelurahalla on tarkoitus koota alueen toimijat yhteen ja saada heidät innovoimaan, miten saadaan parhaiten synergiaa kävijöiden ja vakituisten asukkaiden tarpeista. Kartoitetaan myös löytää uusia älykkäitä tapoja hillitä rakennemuutosta ja miten parannetaan haja-ajatusalueen veto- ja pitovoimatekijöitä sekä kohentaa paikallistaloutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266428

Loppumispäivämäärä

18.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt