Hanke
Kehittämishanke - 295933

Älykkäät toimijat – viisaat kylät

Päijänne-Leader ry

- 30.05.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Päijät-Hämeen maaseutumaiset kylät kohtaavat monia haasteita, jotka uhkaavat niiden elinvoimai-suutta ja kestävää kehitystä. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja nuorten muutto kaupunkeihin ovat trendejä, jotka heikentävät kylien elinvoimaa. Toisaalta monipaikkaiset tarjoavat potentiaalisen kohderyhmän ylläpitää ja kehittää kylien elinvoimaisuutta. Samaan aikaan kestävä kehitys sekä digitalisaatio ovat tämän päivän keskeisiä ajureita, jotka tulee ottaa huomioon muun muassa alueen palveluita sekä infrastruktuuria kehitettäessä. Älykkäät toimijat – viisaat kylät - hankkeessa pyritään edistämään alueen elinvoimaisuutta mm. kestävien energiaratkaisujen, kiertotalouden, toimijoiden osaamisen sekä erilaisten uusien digitaalisten palveluratkaisujen kautta. Hankkeella pyritään edistämään energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja paikallisia energiaratkaisuja. Digitalisaation edistäminen maaseudulla liittyy asukkaiden digiosaamisen lisäämiseen ja digitaalisten palveluiden käytön edistämiseen, mikä voi helpottaa myös etätyötä ja etäopiskelua. Hankkeen avulla kylät voivat edistää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä maaseudulla, tarjoamalla digitaalisia alustoja tiedonjakoon, yhteistyöhön ja kulttuurin edistämiseen. Hanke parantaa asukkaiden kokoontumis-, harrastus- ja virkistymismahdollisuuksia mm. tarjoamalla digitaalisia välineitä ja palveluja näiden aktiviteettien tukemiseen. Digitaalisten palvelujen kehittäminen voi tarjota nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja helpottaa nuorten osallistumista yhteisön toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295933

Loppumispäivämäärä

30.05.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt