Hanke
Kehittämishanke - 293448

Älykylä Pohjois-Kymenlaakso

Kymenlaakson Kylät ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Älykylä Kymenlaakso -hankkeissa työstetään etukäteen valikoitujen teemojen pohjalta kyläryhmille strategioita eli teemoittaisia suunnitelmia, joiden pohjalta yksittäisiä kyliä tai kyläryhmiä kehitetään kohti Älykäs kylä 2030 visiota. Hankekokonaisuus toteutetaan alueiden välisenä hankkeena koko Kymenlaakson alueella. Laajan kartoituksen perusteella teemoiksi on valittu kylien elinkeinot, kylien brändäys sekä kylätalojen tai muiden yhteisöllisten tilojen palveluvalikoiman kehittäminen. Yläteemat pitävät sisällään laajasti erilaisia toimenpiteitä kyläyhteisön ja maaseudun elinvoiman kehittämiseksi kylälähtöisesti. Hankkeessa asiantuntijat perehdyttävät teemaan ja järjestävät työpajoja sitoutuneiden kylätason toimijoiden kanssa. Näistä tuotoksena syntyy innovatiivisia kylästrategioita, joita testataan jo hankkeen aikana. Hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet tulevat hyödyttämään koko maakuntaa, edistämään kylien elinvoimaisuutta ja näkyvyyttä sekä antamaan välineitä elinkeinojen kehittämiseen. Hanke verkottaa laajasti eri toimijoita ja luo uskallusta uudenlaiseen kehittämistyöhön. Myös tämä on tärkeä osa maaseudun älykkyyttä. Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa alueiden välisen hankkeen läheisessä yhteistyössä alueen Leader-ryhmien, kuntien, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hankeaika 1.5.2024-31.12.2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

293448

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt