Hanke
Kehittämishanke - 203807

Älysikala – datan yhdistämisen malli

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

02.10.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sianlihantuotanto on tällä hetkellä suuressa kustannuskriisissä, ja alalla tarvitaan uusia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen. Kuitenkaan pelkästään tehokkuutta lisäämällä tai kustannuksia karsimalla ei päästä enää eteenpäin. Älysikala-hankkeessa innovaationa on kehittää automatiikkaa sian elinkaarisen datan keräämiseen, yhdistämiseen ja analysointiin. Taustalla on sikatilojen tarve päästä nykyistä tarkemmalla tasolla kiinni prosessien parantamiseen, parempaan tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Vaikka nykysikaloissa on paljon automatiikkaa ja datankeruuta, ei ole olemassa ratkaisua, jolla sian elinkaaren aikaista tuotantodataa pystyttäisiin seuraamaan ja analysoimaan yksilötasolla. Yleensä ottaen dataa on paljon, mutta se on pirstaloitunutta. Hankkeessa kehitetään tekninen toteutustapa yksilökohtaisen datan keräämiseen ja digitaalinen malli datan yhdistämiseen ja analysointiin. Analyysien kautta päästään kiinni esimerkiksi porsaiden eloonjäämiseen, terveyteen, lääkitystarpeeseen ja kasvuun vaikuttaviin tekijöihin uudella tasolla. Tavoitteena on tuottaa dataan perustuva malli, joka mahdollistaa uusien indikaattorien tuomisen tuotannonohjausjärjestelmiin. Innovaatioryhmän monialaisella asiantuntemuksella rakennettavalla mallilla eläintä voidaan seurata koko sen elinkaaren ajan ja analysoida datasta tuotannon avaintekijöitä. Visiona on tulevaisuuden älysikala, jossa hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla tuottaja voi ennakoida ja tehdä oikeita toimenpiteitä ja valintoja lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Datan keräämisessä sika on keskeisin prosessin osa, jota data seuraa. Datan parempi hyödyntäminen vaikuttaa tilalla positiivisesti kilpailukykyyn, eläinten hyvinvointiin ja lääkkeiden käyttömääriin. Kestävämpien tuotantotapojen kautta voidaan vähentää ruuan tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja mahdollista antibioottiresistenssin syntymistä. Hankkeen EIP-innovaatioryhmään kuuluvat Työtehoseura, Helsingin yliopisto, kolme sikatilaa ja A-tuottajat Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

203807

Aloituspäivämäärä

02.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä