Hanke
Kehittämishanke - 202246

Ammattilaiset maaseudulla

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2022 - 25.03.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Taustalla on kasvava osaajapula, joka vaikuttaa jo nyt negatiivisesti Pohjoisen Keski-Suomen talouskasvuun ja kehitykseen. Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää alueen keskeisten toimijoiden nykyiset ja jo suunnitellut toimenpiteet alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä osaajapulan ratkaisemiseksi. Hankkeessa selvitetään pysyvän toimintamallin edellytyksiä osaavan työvoiman varmistamiseksi pohjoiseen Keski-Suomeen. Samalla selvitetään keskeisten toimijoiden halukkuus kehittää ja tiivistää alueellista yhteistyötä entistä voimakkaammin. Toiminta-alueena Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, jolle pysyvän toimintamallin selvitystä tehdään, mutta rekrytointien kohteena olisivat osaajat niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hyödynsaajana ovat maaseudun työnantajat Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, kehitysorganisaatiot, kunnat ja niiden asukkaat. Haastattelujen, tiedonkeruun ja benchmarkingin jälkeen koostetaan saatujen palautteiden ja kommenttien pohjalta toimijoiden yhteinen tahtotila ja esitys mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi (= pysyvä toimintamalli).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

202246

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

25.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt