Hanke
Investointihanke - 294816

Anskaffning av vassklippare

Rädda Långvattnet rf

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Förening Rädda långvattnet r.f. har för avsikt att anskaffa en Doro vassklippare, 95-3070HE med tillhörande räfsa Doro 96-12000 för att årligen kunna utföra vassklippning främst i den norra delen av sjön. Föreningen har redan under flera år utfört vassklippning med en hyrd klippare av samma typ. Vassupptagningen tar i tid c:a 3ggr mera än själva klippningen. Därför borde föreningen även skaffa en båt för att kunna ta upp den klippta vassen samtidigt som man klipper, för att det inte skall spridas så mycket runt sjön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294816

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt