Hanke
Kehittämishanke - 211003

Arktinen vilja – ARVI

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2022 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ilmastonmuutoksesta johtuvat lämmenneet kesät parantavat viljan viljelymahdollisuuksia pohjoisella äärilaidalla. Yhä useampi lappilainen maatila on kiinnostunut viljelemään itse ohraa karjalle rehuksi nopeasti nousseiden ostorehukustannusten myötä. Arktinen vilja (ARVI) on tiedonvälityshanke, jossa kootaan yhteen viljanviljelyn tutkimus- ja kokemustietoa viljelijöiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien vapaaseen käyttöön. Hankkeessa järjestetään teemapäiviä viljan viljelystä osallitujien kiinnostuksen mukaan, keskittyen ohraan. Teemapäivissä pureudutaan tarkemmin mm. viljan viljelyn tuloksiin Lapissa, viljan kasvustohavaintoihin, viljelyteknisiin keinoihin ja menetelmiin, kasvinsuojeluun, sadon säilöntään ja käyttöön kotieläinten ruokinnassa sekä sadon laatuun. Hankkeen keskeisimmistä tuloksista kirjoitetaan raportti viljelijöiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien käyttöön. Hankkeen kohderyhmää ovat Lapin alueen maatilat, lammas-, nauta-, poro-, ja kasvinviljelytilat. Hankkeen tavoitteena on lisätä maanviljelijöiden keinovalikoimaa hallita kustannuksia omalla tilallaan. Edelleen tavoitteena on lisätä ruoantuotannon huoltovarmuutta ja reagoida ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin edesauttamalla koko maan kattavaa, kannattavaa viljan viljelyä sekä lisätä kotieläintilojen rehuomavaraisuutta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tuotantoaan jatkavien ja kehittävien tilojen yhteistyötä ja ylläpitää kehittävää otetta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta ja saada tuotannosta luopuvien tilojen pellot pysymään aktiivituotannossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

211003

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt