Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 112600

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö

Kalajoen kaupunki

31.12.2019 - 13.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö-hankkeella lisätään mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittymiseen ja työllisyyden kasvamiseen ydinmaaseudulla luontoa ja ympäristöä kestävällä tavalla hyödyntäen. Hankkeella luodaan laadukkaita, turvallisia, helposti saavutettavia ja elämyksellisiä reitistöjä ja luontoyhteyksiä sekä palveluvarustusta luontokohteille, joita alueen mikro- ja PK-yritykset voivat hyödyntää. Hankkeen toimenpiteitä ovat yleishyödylliset investoinnit maaseudun luontopolkuihin ja niiden palvelurakenteiseen ja aktiviteettikohteisiin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat reittitoimituksen mukaisen Siiponjoen luontopolun (20 km) kestävöittämiseen, pitkospuiden uusimiseen luontopolulla ja sen varrella olevien taukopaikkojen kuten Pleunan, Kourinkallion laavujen ja Särkijärven kodan ja Valkiaveden taukopaikan kunnostaminen vastaamaan asiakastarpeita. Niiden lisäksi Raution Kuutin kierrosta laajennetaan (1660 m) ja valaistaan sekä pinnoitetaan. Kohteet opastetaan yhtenäisin opastein. Hankkeen kohderyhmän muodostavat alueen alueen väestön lisäksi matkailijat, mökkeilijät ja päiväkävijät kuten lajiharrastajat ja tapahtumakävijät, joiden kohderyhminä ovat lapset ja nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet. Hankkeen tuloksena Kalajoen yleishyödyllisten luontopalvelujen taso ja tarjonta kohenee sekä palveluvalikoima laajenee.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112600

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

13.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt