Hanke
Investointihanke - 281469

Artjärven kohtaamiskeskus

Artjärven Vanhustentuki ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kohtaamiskekuksen rakennuksen perusparannus. - perustusten parannus ja alimpien hirsien suojaus -uusi ovi -itäsivun aukon pienentäminen ja uuden neljä-osisen luukun rakentaminen -huoltomaalaus sisäpinnoille -vesikaton korjaustyöt Näillä korjauksilla rakennuksen käyttöikää pidennetään toiset 29 vuotta ja käytettövyys paranee.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281469

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt