Hanke
Kehittämishanke - 93115

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL)

Helsingin Yliopisto

30.09.2019 - 04.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa-hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lyhyiden toimitusketjujen kehittämistä sekä parantaa lähiruokaa tuottavien yrittäjien kilpailukykyä ja kannattavuutta kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisen sekä yleisen lähiruokaan liittyvän tiedottamisen kautta. Lyhyillä tarjontaketjuilla tarkoitetaan tässä hankkeessa lähinnä REKO-toimintaa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Reko-piirien tuottajat Etelä-Pohjanmaalla. Toissijaisia kohderyhmiä ovat Reko-tuottajiksi aikovat, kuluttajat - erityisesti Reko-piirien jäsenet - sekä ammattikeittiöt. Hankkeessa selvitetään millaisia lähiruokatuotteita paikalliset kuluttajat toivovat alueen elintarvikealan tuottajilta. Lisäksi kartoitetaan lyhyitä jakeluketjuja hyödyntävien yritysten kehittämistarpeet toimia läheisissä yhteistyösuhteissa suoraan kuluttajien kanssa. Hankkeen aluksi selvitetään kuluttajien ja REKO-toiminnassa mukana olevien yrittäjien näkemyksiä REKO-toiminnasta ja kuluttajavuorovaikutukseen liittyvistä kehittämistarpeista. Hankkeessa järjestetään yhteiskehittelytyöpajoja, joissa aloitetaan tärkeimmiksi arvioitujen kehittämiskohteiden työstäminen yhteistyössä lähiruokatuottajien, REKO-piirien ylläpitäjien ja hankevetäjien kesken. Hankkeen loppupuolella yhdessä valituista ja jo alustavasti yhteiskehitellyistä teemoista järjestetään asiantuntijatyöpajoja, joiden tarkoituksena on tarjota yrittäjille konkreettisia työkaluja oman yritystoimintansa kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93115

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

04.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt