Hanke
Kehittämishanke - 46781

AstroPlan -hanke

Järviseutu-Seura r.y.

31.12.2017 - 23.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vuoden 2016 keväällä Järviseutu-Seura ry sai omistukseensa aiemmin Oulun yliopistossa toimineen Pohjoismaiden ainoan NASAn planeettakuva-arkiston koko kuva-aineiston. Sinne arkistoitiin sekä NASAn että vähemmässä määrin muidenkin avaruusjärjestöjen (Euroopan avaruusjärjestö ESA, Neuvostoliiton avaruusohjelma, ym.) planeettaluotainten tuottamaa aineistoa. Arkisto sisältää noin 8000 suurikokoista, laadukasta paperikuvaa 1960-luvulta 1990-luvun puoliväliin saakka. Vastaavankaltaisia NASAn alueellisia kuva-arkistoja on Euroopassa ainoastaan Berliinissä, Pariisissa, Lontoossa ja Roomassa. Hankkeen tavoitteena on aloittaa kehittämistyö, jonka avulla kuva-arkistosta kehitetään alueelle yleisöä kiinnostavaa näyttelytoimintaa, jonka toteuttamisessa on hyödynnetty alan toimijoiden tarjoama osaamista ja materiaaleja sekä nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Toiminnan tuloksena alueelle syntyy pysyvän näyttelyn lisäksi pari pienempää näyttelyä, jotka voidaan sijoittaa esim. kouluihin tai kirjastoihin. Samalla myös selvitetään suomalaisten ja eurooppalaisten avaruusalan toimijoiden mahdollisuudet tarjota erimuotoista kuva-arkistoa tukevaa materiaalia sekä tietotaitoa näyttelyiden kehittämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

46781

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

23.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt