Hanke
Kehittämishanke - 13944

AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa, Livskraft från den Österbottniska naturen

Luonnonvarakeskus

31.03.2016 - 29.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

AURA-hankkeen päätavoitteena on vakiinnuttaa kolmen vuoden aikana (1.11.2015-31.12.2018) Green care ja Farm education toiminta Pohjanmaalla paikallisia erityispiirteitä ja resursseja hyödyntäen sekä aktiivisen tiedonvälityksen avulla. Hyvinvointi-, virkistys- ja kuntoutuspalveluiden tarve kasvaa vahvasti väestön ikääntyessä ja yhteiskunta tarvitsee uusia sosiaalisia innovaatioita haasteen ratkaisemiseksi. Lasten terveys- ja oppimisongelmat lisääntyvät ja opetussuunnitelma tuo kouluille uusia haasteita. Samaan aikaan myös maatila- ja maaseutuyrittäjät etsivät uusia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Hanke vastaa näihin haasteisiin kehittämällä näitä ongelmia ratkaiseva Green care ja Farm education palvelumalleja, jotka dokumentoidaan kaksikielisinä ja luomalla yhteistyöfoorumin, jonka kautta jaetaan kyseisiä malleja sekä tietoisuutta toiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Foorumi toimii dynaamisena kohtaamis- ja kehityspaikkana palveluntarjoajille, ostajille kuin myös tutkimukselle. Toiminnan kehittymisen tueksi hankkeessa luodaan virtuaalinen työkalupakki, josta aloitteleva tai jo aktiivinen yrittäjä löytää toiminnalleen tietoa ja neuvoja. Hankkeen toiminta perustuu tiedonvälitykseen työpajojen, seminaarien ja julkaisujen kautta. Hankkeessa hyödynnetään myös aktiivisesti mediaa ja sosiaalista mediaa tiedonlevitykseen ja tunnettuuden lisäämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13944

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

29.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.9 Hyvinvointimaatilojen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt