Hanke
Kehittämishanke - 126425

Aurajoen Matkailutien esiselvitys-hanke

Auran kunta

10.04.2020 - 16.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Aurajoen Matkailutien esiselvitys-hankkeen tarkoitus on luoda puitteet perusteet kehityshankkeelle, jolla kansallismaisemaamme Aurajokilaaksoon sijoittuva historiallinen Varkaantie eli Aurajoen matkailutie saa virallisen matkailutiestatuksen. Hankkeen tärkein päämäärä on saada aikaan kuntien välinen aiesopimus matkailutien perustamisesta ja perustaa matkailutiehanketta varten tarvittava yhdistys, jos sellainen koetaan välttämättömäksi. Kartoitetaan, mitä materiaalia Aurajokilaaksosta ja Varkaantiestä on jo tuotettuna, mikä olisi tielle paras nimi ja millainen kyltitys, verkkosivusto ja markkinointimateriaali olisi omiaan tukemaan matkailutietä. Tutustutaan muihin vastaaviin hankkeisiin ja niiden taustaorganisaatioihin, joista saadaan benchmarkit. Järjestetään kuntien virkamiehille, asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille matkailutie-ideailtoja ja tuotetaan niistä yhteenvedot. Selvitetään mitä kustannuksia ja työvaiheita matkailutien perustamiseen liittyy ja tehdään valmis matkailutie-hankehakemus ja kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

126425

Aloituspäivämäärä

10.04.2020

Loppumispäivämäärä

16.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt