Hanke
Kehittämishanke - 134590

Auran nuorisoteatteri, kehittämishanke

Auran kunta

31.08.2020 - 16.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan teatterin oma tila Auraamoon ja aloitetaan matalan kynnyksen nuorisoteatteritoiminta Auran kunnassa. Lisäksi luodaan brändi nuorisoteatterille ja tehdään toiminnalle markkinointisuunnitelma yhteistyöverkoston kanssa. Verkosto: Auran Nuorisoseura ry, Auran Martat ry, Auranlaakson kansalaisopisto, Koskela Custom (luovan alan yritys) ja Pöytyän teatteri. Tilaa ja sen käyttöä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja sitä voidaan käyttää nuorten toiveiden mukaan myös muuhun kulttuuritoimintaan. Myös tilan kalustamisessa ja sisustamisessa kuunnellaan nuorten toiveita ja ideoita. Kohderyhmänä ovat Auran kunnassa ja lähialueilla asuvat alle 29-vuotiaat lapset ja nuoret. Lähialueiksi lasketaan kaikki Jokivarsikumppanien alueella asuvat. Hanke luo yhteistyömahdollisuuksia alueen teatterialan toimijoille. Välillisesti kohderyhmää ovat myös lasten ja nuorten perheet ja läheiset. Tavoitteena on alueen kulttuuriharrastusmahdollisuuksien laajentaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen monipuolisen teatteritoiminnan avulla. Teatteritaiteen avulla pyritään luomaan nuorille väyliä konkretisoida ajatuksiaan, kehittää identiteettiään ja kokeilla turvallisesti eri rooleja. Teatteri tarjoaa paikan oppia yhteiskunnan arvoja, kasvattaa sivistystä ja osallistua taiteen luomiseen. Teatteri tarjoaa myös nuorille mahdollisuuden vertaistukeen ja monipuoliseen ajatustenvaihtoon samanlaisessa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa. Toiminnalla vahvistetaan nuorten sosiaalisuutta, identiteettiä ja tunnetta paikallisyhteisöön kuulumisesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

134590

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

16.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt